Προφιλ ιατρού

ΖΕΝΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΣΑΡΑΤ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική