Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική