Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΖΑΚΙΔΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική