Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΤΣΑΚΟΥΤΣΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική