Προφιλ ιατρού

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική