Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ)
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική