Προφιλ ιατρού

ΠΑΡΙΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική