Προφιλ ιατρού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική