Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΤΖΗΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική