Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική