Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική