Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική