Προφιλ ιατρού

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική
  3. Παιδιατρική