Προφιλ ιατρού

ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΜΠΑΜΕΤΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική