Προφιλ ιατρού

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΣΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική