Προφιλ ιατρού

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική