Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική