Προφιλ ιατρού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική