Προφιλ ιατρού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΙΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική