Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική