Προφιλ ιατρού

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΤΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική