Προφιλ ιατρού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική
  2. Παιδιατρική