Προφιλ ιατρού

ΤΖΑΜΑΛ ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική