Προφιλ ιατρού

ΣΑΜΕΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛ-ΑΧΜΑΡ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική