Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ-ΙΣΣΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική