Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΙΟΥΜΠ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική