Προφιλ ιατρού

ΠΑΡΗΣ ΑΓΙΟΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  1. Παιδιατρική