Προφιλ ιατρού

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΒΛΑΧΟΥΣΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική
  2. Παιδιατρική