Προφιλ ιατρού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική