Προφιλ ιατρού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική