Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΠΑΖΗΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική