Προφιλ ιατρού

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΙΜΑΡΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ , ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

Διευθυντής Τμήματος Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας ΙΑΣΩ
 1. Μαιευτική - Γυναικολογική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 2017-2020: Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ιατρικής Σχολής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Αυτόνομη Διδασκαλία Μαθήματος Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας & Οικογενειακός Προγραμματισμός.
  • 2014: Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Βαθμός: Άριστα
  • 2007: Πιστοποίηση στην Κολποσκόπηση Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου.
  • 2007: Διεθνής Πιστοποίηση στην Παιδική & Εφηβική Γυναικολογία (Παθολογικό & Χειρουργικό Τμήμα)
  • 2004-2006: Εξειδίκευση στην Παιδική Εφηβική Γυναικολογία, Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Τμήμα Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας & Επανορθωτικής Χειρουργικής, Διεθνώς Πιστοποιημένο Κέντρο Μετεκπαίδευσης
  • 2000-2004: Ειδικότητα Μαιευτικής-Γυναικολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
  • 1996-1998: Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
  • 1995: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 • Διδακτορική Διατριβή
  • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Βαθμός: Άριστα. Θέμα : “Επίδραση της ορμονικής θεραπείας στο καρδιαγγειακό σύστημα των φαινοτυπικά θηλέων ατόμων με αμιγή ή μεικτή γοναδική δυσγενεσία τύπου ΧΥ ή με διαταραχές διαφοροποίησης του φύλου με καρυότυπο ΧΥ.”
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • 11/2021 – σήμερα: Διευθυντής Τμήματος Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας,  ΙΑΣΩ Γενική, Μαιευτική – Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική.
  • 2019 - 10/2021: Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας Ιδιωτικής Μαιευτικής - Γυναικολογικής, Γενικής Κλινικής & Παίδων "ΜΗΤΕΡΑ"
  • 2017-2020: Έμμισθος Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ιατρικής Σχολής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Αυτόνομη Διδασκαλία Μαθήματος Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας & Οικογενειακός Προγραμματισμός.
  • 2009 - 2019: Διευθυντής Τμήματος Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας Ιδιωτικής Μαιευτικής - Γυναικολογικής, Γενικής Κλινικής & Παίδων "ΜΗΤΕΡΑ"
  • 2005 - 10/2021: Έμμισθη Θέση Ιατρού Χειρουργείου & Αιθούσης Τοκετών Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής "ΜΗΤΕΡΑ"
  • 2004-2019: Αμ. Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας & Επανορθωτικής Χειρουργικής, Β’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
  • 2006-2013: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)  Μαιευτήρας Γυναικολόγος
 • Κλινικό Ενδιαφέρον
  • Παιδική Εφηβική Γυναικολογία
  • Γυναικολογική Ενδοκρινολογία
  • Εμμηνόπαυση
 • Βραβεία & Διακρίσεις

  Βραβεία – Τιμητικές Διακρίσεις  σε 12 Ανακοινώσεις Παρουσιάσεις

  • 1ο Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ελεύθερης Ανακοίνωσης. Ε.Α.11 Μεταβολές της Οστικής Πυκνότητας σε έφηβες με Ψυχογενή Ανορεξία, πριν και μετά την πλήρη Επαναπρόσληψη του Σωματικού τους Βάρους και την Ανάκτηση της Εμμηνορρυσίας τους. 27η Ειδική Σύνοδος της Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας
  • The Under 34 Competition Winner. Metabolic burden in adolescents with secondary Functional Hypothalamic Amenorrhea: is the risk real? Gynecological Endocrinology The 18th World Congress. http://isge2018.isgesociety.com/scientific-program
  •  The Under 34 Competition Winner. Total body fat mass combined with its distribution to trunk can predict menstrual recovery and positively influence the psychopathology of adolescents with Anorexia Nervosa http://isge2018.isgesociety.com/scientific-program
  • Βραβείο «Γεώργιος Μαραγκός» Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.). Ο ρόλος της ανάκτησης της εμμηνορρυσίας στην ψυχοπαθολογία των εφήβων με ψυχογενή ανορεξία μετά την επιτυχή εφαρμογή προγράμματος επανασίτισης. 10ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική.
  • Βραβείο της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής «Γεώργιος Μαραγκός». Η επικαιροποιημένη γνώση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών γύρω από τον HPV και τον εμβολιασμό έναντι αυτού. 9ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική.
  • The Under 34 Competition Winner. Differences in the impact of Hormone Replacement Therapy (HRT) on the lipid profile of adolescents with Premature Ovarian Insufficiency (POI) and 46XY Disorders of Sex Development (46XY, DSD). Gynecological Endocrinology. The 17th World Congress of the International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE)
  • The Under 34 Competition Winner. The correlation between dysfunctional uterine bleeding (DUB) and polycystic ovarian syndrome (PCOS) in female adolescents, as well as the evaluation and management of it. The clinical experience of 8-year follow up. 16th World Congress of the International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE)
  • The Under 34 Competition Winner. The effect of therapy with EE/Cyproterone Acetate in depressive symptoms and overall quality of life in adolescents with PCOS: Hormonal and ultrasonographic correlations 16th World Congress of the International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE)
  • The Under 34 Competition Winner. Adolescent PCOS patients: Evaluation of lipid profile and its contributing factors. 16th World Congress of the International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE)
  • Έπαθλο της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας. Διαγνωστική Προσέγγιση και Αντιμετώπιση Θηλέων Εφήβων με Λειτουργική Αιμορραγία της Μήτρας. Η κλινική εμπειρία 8ετούς παρακολούθησης. 6ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική.
  • 3ο Βραβείο Μαιευτικής Γυναικολογικής Εταιρείας Κρήτης. Συχνότητα κυήσεων και έκβαση αποτελέσματος σε  γυναίκες με Σύνδρομο Turner που συμμετείχαν σε πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων. 4ο Παγκρήτιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μαιευτικής – Γυναικολογίας με θέμα: “Κυήσεις Υψηλού Κινδύνου”
  • Βραβείο Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας. Συγκριτική μελέτη της συχνότητας εμφάνισης ανωμαλιών του καρυοτύπου σε έφηβες με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή αμηνόρροια λόγω υπεργοναδοτροφικού υπογοναδισμού. 4ο Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής, 4th State of the Art Adolescent Medicine Course
 • Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  • Alleviation of vulvovaginitis symptoms: can probiotics lead the treatment plan? Benef Microbes. 2019
  • Serum Spexin is Correlated with Lipoprotein(a) and Androgens in Female Adolescents. J Clin Med. 2019
  • Resolution of Hematocolpos in Adolescents Affected with Graft vs Host Disease. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2018
  • Endometriosis in Adolescence: Challenges and Opportunities for Managing Future Infertility. Int J Gynecol Clin Pract 2018 https://doi.org/10.15344/2394-4986/2018/145
  • Vulvovaginitis As A Risk Factor for The Degree of Labial Adhesions In Prepubertal Girls With Labial Fusion. Journal of Woman’s Reproductive Health 2017 http://oap-journals.org/jwrh/old/468
  • The effect of hormone therapy on biochemical and ultrasound parameters associated with atherosclerosis in 46,XY DSD individuals with female phenotype. Gynecol Endocrinol. 2014
  • Application of Creatsas vaginoplasty after radical surgical treatment of sarcoma botryoides. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2014
  • Long-term followup of adolescent and young adult females with hypergonadotropic hypogonadism. Int J Endocrinol. 2012
  • Successful pregnancy in a Swyer syndrome patient with preexisting hypertension. Fertil Steril. 2011
  • Menstrual disturbances in puberty. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2010
  • Evaluation and management of adolescent amenorrhea. Ann N Y Acad Sci. 2010
  • Contraception for adolescents and sexually transmitted diseases. Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia. 2009
  • Vaginal foreign body in childhood: A multidisciplinary approach. J Paediatr Child Health. 2006
  • Menstrual disorders during adolescence. Pediatr Endocrinol Rev. 2006
 • Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών
  • Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογογίας, Αντιπρόεδρος ΔΣ, τ. Ταμίας ΔΣ
  • Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης & Αναπαραγωγικής Υγείας,  τ. Ειδικός Γραμματέας ΔΣ
  • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
  • Ελληνική Μαιευτική Γυναικολογική Εταιρεία
  • Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας
  • Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία
  • Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Τραχήλου & Κολποσκόπησης
  • Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Κλιμακτηρίου & Εμμηνόπαυσης
  • European Society of Contraception
  • IFA (IFEPAG Association) International Fellowship of Pediatric and Adolescent Gunecology (IFEPAG)
 • Έρευνα
  • Κλινική Πολυκεντρική Μελέτη. Νοέμβριος / 2004 – Νοέμβριος / 2005  Συμμετοχή ως ερευνητής ιατρός της Β΄ Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών (“Αρεταίειο“ Νοσοκομείο) στο ερευνητικό πρωτόκολλο 580299/012 (HPV-012), το οποίο διεξήχθη υπό την χορηγία και επίβλεψη της εταιρίας GlaxoSmithKline και ήταν μια πολυεθνική και πολυκεντρική μελέτη με τίτλο: "Μια διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης III, για την αξιολόγηση της συνέπειας της ανοσογονικότητας τριών διαδοχικών παρτίδων παραγωγής του εμβολίου HPV-16/18 VLP / AS04 της εταιρίας GlaxoSmithKline Biologicals' το οποίο χορηγείται ενδομυϊκά σύμφωνα µε το 0,1 και 6-µηνο πρόγραμμα σε υγιείς συμμετέχουσες ηλικίας 10 - 25 ετών και την επίδειξη µη-κατωτερότητας του υποψηφίου HPV εμβολίου που παράγεται χρησιμοποιώντας διαφορετική διαδικασία παραγωγής"
  • Μελέτη της επίδρασης της ορμονικής θεραπείας (ΗΤ) στην ενδοθηλιακή λειτουργία των ασθενών με 46,ΧΥ διαταραχή διαφοροποίησης του φύλου ή 46ΧΥ γοναδική δυσγενεσία και φαινότυπο θήλεος. Μελετήθηκαν βιοχημικές και υπερηχογραφικές παράμετροι σε 20 νεαρά και σπανιότατα περιστατικά κατά την έναρξη και 6 μήνες μετά από χορήγηση από το στόμα 2mg 17β-οιστραδιόλης και 1 mg οξικής νορεθιστερόνης.
MD, PhD, IFEPAG