Προφιλ ιατρού

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΚΑΛΙΔΗΣ

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ)

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική
  3. Παιδιατρική