Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΜΑΚΗΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική