Τμήμα Υπερήχων
Τηλεφωνικό κέντρο
2410 996000

Το Εργαστήριο Υπερήχων διαθέτει συστήματα υπερήχων υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας τα οποία επιτρέπουν την πραγματοποίηση όλων των σύγχρονων εξετάσεων υπερήχων και triplex. Η χρήση τεχνολογίας αιχμής (σύστημα υπερήχων GE Logic S8) σε συνδυασμό με την εξειδίκευση των ιατρών συνεργατών και την αρμονική συνεργασία με το προσωπικό και τον εξεταζόμενο, διασφαλίζουν την αξιόπιστη λήψη, διαχείριση, αποτύπωση και εγκυρότητα των διαγνώσεων, σε όλο το εύρος των εξετάσεων.

Διενεργούνται οι ακόλουθες εξετάσεις:

 • Υπερηχογραφήματα άνω και κάτω κοιλίας (έλεγχος συμπαγών οργάνων)
 • Υπερηχογραφήματα θυρεοειδούς, τραχήλου, μαστού, οσχέου
  • Έγχρωμο Doppler: Έλεγχος θυρεοειδοπάθειας - τραχηλικής λεμφαδενίτιδας
  • Μελέτη αγγείωσης όζων παρεγχύματος θυρεοειδούς, τραχηλικών μαζών και μαστών
  • Μελέτη αγγείωσης νεοπλασμάτων - παρεγχύματος μορφωμάτων
 • Υπερηχογραφήματα έσω γεννητικών οργάνων
 • Κατευθυνόμενη βιοψία θυρεοειδούς αδένα (FNA)

 

Έγχρωμο Doppler - Υπερηχοτομογραφία (triplex):

 • Έλεγχος μεγάλων και περιφερικών αγγείων
 • Διερεύνηση και σταδιοποίηση της αθηρωματικής νόσου
 • Παρακολούθηση προ και μετά από ενδοαυλική αποκατάσταση - μετεγχειρητικά και κατηγοριοποίηση της αθηρωματικής πλάκας των καρωτίδων
 • Μελέτη εν τω βάθει και επιπολής φλεβικού δικτύου – χαρτογράφηση
 • Έγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία – Ογκολογία
 • Υπερηχοτομογραφία επιφανειακών οργάνων με αιμοδυναμική μελέτη (θυρεοειδούς, τραχήλου, μαστού, οσχέου)
 • Έλεγχος αγγείωσης νεφρικού παρεγχύματος και νεφρικών κλάδων
 • Έλεγχος κοιλιακής αορτής και κλάδων αυτής
 • Έλεγχος σπληνοπυλαίου άξονα
Πληροφορίες
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ώρες Λειτουργίας:

Για την πραγματοποίηση υπερήχου απαιτείται ο προγραμματισμός ραντεβού (εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά).