ΕΟΠΥΥ

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας έχει συνάψει σύμβαση με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. περιλαμβάνονται τα εξής ταμεία:

 • ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
 • ΟΑΕΕ
 • ΟΠΑΔ / ΤΥΔΚΥ
 • ΟΓΑ
 • ΤΑΥΤΕΚΩ (ΚΑΠ-ΔΕΗ,ΤΑΠ-ΗΣΑΠ,ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠΕΤΕ, ΤΑΠΑΕ)
 • ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) που περιλαμβάνει:
  • ALPHA BANK – Kατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΠΙΣΤΕΩΣ-ΙΟΝΙΚΗΣ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • E.F.G. EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών EUROBANK, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΑΘΗΝΩΝ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ, ΤΕΛΕΣΙΣ
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΧΙΟΣ BANK, ΑΓΡΟΤΙΚΗ
  • MARFIN – EGNATIA – κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΛΑΪΚΗ, MARFIN-ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ PROBANK
  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • PROTON BANK – κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΩΜΕΓΑ και PROTON BANK
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
  • ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ
  • ΕΣΤΕ (ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ) – Η ΕΣΤΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες 16 συνεταιριστικές Τράπεζες: AXAΪΚΗ, ΔΡΑΜΑΣ, ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (πρώην ΚΟΖΑΝΗΣ), ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΕΒΡΟΥ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ (πρώην ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (πρώην ΤΡΙΚΑΛΩΝ), ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΜΙΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ), ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ και ΧΑΝΙΩΝ
  • American Express
 • ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΣ, ΤΠΔΑ, ΤΠΔΘ, ΤΥΔΠ, ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ)
 • NAT
 • ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (ΤΣΕΥΠ, ΤΑΤΤΑ, ΤΑΙΥΤ)

Τι χρειάζεται

Εσωτερικοί Ασθενείς: Για την εισαγωγή σας με Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

 • θεωρημένο βιβλιάριο ταμείου που υπάγεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Ευρωπαική Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) σε ισχύ ή Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ)
 • το ΑΜΚΑ σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο βιβλιάριο υγείας σας
 • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • να γνωρίζετε τον Αριθμό Φορολογικού σας Μητρώου και τη ΔΟΥ που υπάγεστε
 • Εάν πρόκειται στη συνέχεια να αποζημιωθείτε από την ιδιωτική σας ασφάλεια, παρακαλούμε να αναφέρετε την εταιρία και τον αριθμό του ισχύοντος ασφαλιστηρίου σας και να είστε ενημερωμένοι για το δωμάτιο που δικαιούστε και να προσκομίσετε όποιο άλλο αποδεικτικό προβλέπει η Ασφαλιστική σας Εταιρία.

Το ταμείο καλύπτει ένα μέρος του κόστους ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται σαν συμμετοχή από τον ασφαλισμένο.

Εξωτερικοί Ασθενείς: Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας μπορείτε να πραγματοποιήσετε διάφορες εξετάσεις εργαστηριακές ή απεικονιστικές σε μειωμένες τιμές εφόσον είστε ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. . Θα πρέπει να έχετε μαζί σας θεωρημένο βιβλιάριο ταμείου που υπάγεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αστυνομική ταυτότητα και τις εξετάσεις που θα πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικά συνταγογραφημένες.

Δείτε εδώ το Εκτιμώμενο Κόστος Τοκετού για Ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.