Εισαγωγή

Η εισαγωγή σας στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας πραγματοποιείται από το Τμήμα Υποδοχής που βρίσκεται στο ισόγειο. Το πρόθυμο και χαμογελαστό προσωπικό μας, σας κατατοπίζει και σας ενημερώνει πλήρως για τη διαδικασία.  
 
Κατά την εισαγωγή σας θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία όπως: όνομα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, οικογενειακή κατάσταση, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και Ασφαλιστικό Φορέα καθώς και να προσκομίσετε το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων, ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όταν πρόκειται για άγαμη μητέρα.