Ακτινολογικό - Ακτινοσκοπικό

Ακτινολογικό - Ακτινοσκοπικό
Τηλεφωνικό κέντρο
2410 996000
Το Ακτινολογικό Εργαστήριο του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας είναι πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα ψηφιακής τεχνολογίας με αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα των εξετάσεων, τη σημαντικά μειωμένη δόση ακτινοβολίας και την αποφυγή επαναληπτικών λήψεων.

Διενεργούνται όλες οι ακτινολογικές εξετάσεις ρουτίνας, από απλές ψηφιακές ακτινογραφίες έως ειδικές ακτινολογικές και ακτινοσκοπικές μελέτες, όπως ενδοφλέβιος πυελογραφία και σαλπιγγογραφία. Το τμήμα διαθέτει τελευταίας γενιάς, πλήρως ψηφιακό τηλεχειριζόμενο ακτινοσκοπικό μηχάνημα με επίπεδο ψηφιακό ανιχνευτή (flat panel) το οποίο παρέχει τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας και μεγάλη διακριτική ικανότητα, με την ελάχιστη δυνατή δόση ακτινοβολίας. Επίσης, διαθέτει ψηφιακό ακτινολογικό μηχανήμα με το υψηλής τεχνολογίας ortho package σύστημα με το οποίο διενεργούνται ακτινογραφήσεις ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης και των κάτω άκρων.

Στο ακτινολογικό τμήμα του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας υπάρχει και φορητό ακτινολογικό για την πραγματοποίηση ακτινογραφιών σε ασθενείς με επιβαρυμένη υγεία, για τους νοσηλευόμενους στη Μ.Ε.Θ., για τα νεογνά στη Μ.Ε.Ν.Ν. και για όσους αδυνατούν να προσέλθουν στο Τμήμα. Επίσης στον χώρο των Χειρουργείων είναι μόνιμα εγκατεστημένο φορητό ακτινοσκοπικό (C-ARM) για την κάλυψη των χειρουργικών αναγκών (ορθοπαιδικών, νευροχειρουργικών, αγγειοχειρουργικών).
Πληροφορίες
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ώρες Λειτουργίας: