Επεμβατική Ακτινολογία

Διαγνωστικός Τομέας Γενικής Κλινικής
Επεμβατική Ακτινολογία
Τηλεφωνικό κέντρο
2410 996000
Στο Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας υπό Αξονικό Τομογράφο, διενεργούνται όλες οι διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές.

Καλύπτεται όλο το φάσμα των βιοψιών σε συμπαγή όργανα, όπως πνεύμονα, ήπαρ, νεφρούς, λεμφαδενικές διογκώσεις, μαλακά μόρια , οστά, καθώς και λήψη υγρού για κυτταρολογική εξέταση.

Οι θεραπευτικές πράξεις περιλαμβάνουν την τοποθέτηση καθετήρων παροχέτευσης σε υπεζοκωτικές συλλογές, σε αποστήματα στον πνεύμονα και στο ήπαρ, όπως και η τοποθέτηση καθετήρων παροχέτευσης ασκιτικής συλλογής.

Πραγματοποιούνται όλες οι σύγχρονες τεχνικές θερμοκαυτηριασμού καλοήθων όγκων, πρωτοπαθών  είτε μεταστατικών όγκων σε όλα τα συμπαγή όργανα.
Πληροφορίες
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ώρες Λειτουργίας: