Αξονική Τομογραφία
Τηλεφωνικό κέντρο
2410 996000

Το τμήμα Αξονικής Τομογραφίας του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διαθέτει έναν πολυτομικός (128 multislice) αξονικό τομογράφο με τον οποίο διενεργούνται όλες οι σύγχρονες εξετάσεις.

Ο πολυτομικός τομογράφος του τμήματος έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης ολόσωμης εξέτασης σε λίγα δευτερόλεπτα με ένα κράτημα αναπνοής.

Είναι εξοπλισμένος με ειδικό προηγμένο λογισμικό μείωσης της ακτινοβολίας έως 45% προσαρμόζοντας τα δεδομένα της εξέτασης στο σωματότυπο του ασθενούς.

Η υψηλή ταχύτητα της εξέταση έχει σαν αποτέλεσμα τη χρήση μικρότερης ποσότητας σκιαγραφικής ουσίας όπου αυτή απαιτείται.

Η υψηλή διακριτική ικανότητα των μηχανημάτων έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή εικόνων μέγιστης διαγνωστικής αξίας με αποτέλεσμα την ανακάλυψη των βλαβών σε πρώιμο στάδιο.

  • Κλασικές αξονικές τομογραφίες: Κεντρικό νευρικό σύστημα, εγκέφαλος, τράχηλος, θώρακας, κοιλία, πύελος, μυοσκελετικό σύστημα, παιδιατρικές εξετάσεις
  • Αξονικές αγγειογραφίες: εγκεφάλου-καρωτίδων-αορτής-άνω και κάτω άκρων, πνευμονικών αγγείων
  • Αξονική στεφανιογραφία: Χαμηλή δόση ακτινοβολίας η οποία φθάνει έως το 1/3 της ακτινοβολίας μίας απλής αξονικής θώρακος. Μη επεμβατική εξέταση λεπτομερούς μελέτης των στεφανιαίων αρτηριών τόσο για ανάδειξη στενώσεων όσο και για ανίχνευση αθηρωματικών πλακών (calcium scoring).
  • Αξονική ουρογραφία: Εφαρμόζεται για διερεύνηση της αιματουρίας. Ανακαλύπτει χωροκατακτητικές βλάβες και λίθους του ουροποιητικού συστήματος.
  • Αξονική φλεβογραφία κάτω άκρων, λαγονίων φλεβών και κάτω κοίλης φλέβας, ανάδειξη θρόμβωσης.

Επεμβατικές Πράξεις

Βιοψίες υπό αξονικό τομογράφο: Το σύνολο σχεδόν των παθολογικών εστιών μπορούν να προσπελαστούν για βιοψία με καθοδήγηση της αξονικής τομογραφίας με παραμονή λίγων ωρών στο τμήμα.

Θερμοκαυτηριασμός υπό αξονικό τομογράφο (RF Ablation): Με χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή μικροκυμάτων καταστροφή όγκων του ήπατος, των πνευμόνων και των νεφρών.

Στο τμήμα έχει εγκατασταθεί το σύστημα Image Checker CAD της R2 που βοηθάει στην ανίχνευση πνευµονικών όζων, Η εφαρμογή του βελτιώνει την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα και κατά συνέπεια το ποσοστό επιβίωσης των ασθενών. Επίσης, συνιστάται για την παρακολούθηση ογκολογικών ασθενών καθώς επιτρέπει την ακριβή μέτρηση του αριθμού και του μεγέθους των πνευμονικών όζων, συνεισφέροντας σημαντικά στην εκτίμηση ανταπόκρισης σε εφαρμοζόμενες θεραπείες.

Πληροφορίες
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ώρες Λειτουργίας:

Για την πραγματοποίηση αξονικής τομογραφίας απαιτείται ο προγραμματισμός ραντεβού (εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά).