Η Kλινική ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

To ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ξεκίνησε σαν όραμα και έγινε έργο ζωής. Από τις 22 Μαρτίου 2010 λειτουργεί δυναμικά στο χώρο της υγείας και σήµερα πλέον αποτελεί µία πλήρη από κάθε άποψη σύγχρονη κλινική.

Αποτελεί ένα πρότυπο ίδρυµα παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό και µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών συνεργατών όλων των ειδικοτήτων.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας είναι µία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις του ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελλάδα και ασφαλώς η µεγαλύτερη στην περιφέρεια και µάλιστα σε µία πολύ κρίσιµη οικονοµική περίοδο.

Η µονάδα αυτή που αποτελεί κόσµηµα για την περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας, αναπτύσσεται σε 33.000 τ.µ., στο 8ο χλµ. της Π.Ε.Ο Λάρισας – Αθηνών.

Η θέση της, στην καρδιά της Θεσσαλίας, είναι στρατηγικής σηµασίας, γιατί απέχει 45-50 χιλιόµετρα από τις υπόλοιπες 3 πρωτεύουσες Νοµών (Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα). Ο Βόλος συνδέεται µέσω της Π.Α.Θ.Ε. µε µέσο χρόνο πρόσβασης 25-35 λεπτά.