Ιστορία

 • 1996

  Ξεκινά η λειτουργία της κλινικής ΙΑΣΩ.

  ΙΑΣΩ ίδρυσηπόσο παλιό είναι το ΙΑΣΩκλινική ΙΑΣΩ έτος ιδρύσεως

   

 • 1999

  Το ΙΑΣΩ αποκτά τον έλεγχο του μαιευτηρίου «ΗΡΑ».

  ΗΡΑ μαιευτήριο

 • 2000

  Η ΙΑΣΩ Α.Ε. εισάγεται στις 25/05/2000 στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 • 2001

  • Ίδρυση «ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» και «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.».
  • Η μετοχή της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται στο Γενικό ∆είκτη του Χ.Α.

 • 2002

  • Υπογραφή μνηµονίου συνεργασίας μεταξύ της ΙΑΣΩ Α.Ε. και ιατρών της περιοχής της Θεσσαλίας µε σκοπό την ίδρυση, ανέγερση και λειτουργία Γενικής και Μαιευτικής Κλινικής στην περιοχή, µε την επωνυμία «ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.».
  • Ιδρύονται: «ΙΑΣΩ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και «ΙΑΣΩ SERVICES A.Ε.»
  • Ειδικά αφιερώματα στο “BBC World”, στους “New York Times” κ.ά.

  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ίδρυση

 • 2003

  Επίσηµα εγκαίνια της κλινικής ΙΑΣΩ General. Επίσης, συστήνεται και λειτουργεί στην κλινική ΙΑΣΩ General για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Επιτροπή Ηθικής & ∆εοντολογίας.

   

 • 2004

  • Το ΙΑΣΩ επελέγη ως Επίσηµος Αδειούχος Υπηρεσιών Υγείας και Φιλοξενίας και στηρίζει ενεργά την εθνική προσπάθεια για την επιτυχία των Ολυµπιακών Αγώνων.
  • Συνάπτεται συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για τη νοσηλεία νεογνών στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας της Κλινικής µε ειδικές τιµές που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταµεία.
  • Ολοκληρώνονται οι εργασίες στο ΙΑΣΩ General και στο κτίριο της παιδιατρικής κλινικής, ΙΑΣΩ Παίδων.
  • Υπογράφεται σύµβαση µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για τη δημιουργία ειδικής πιστωτικής κάρτας ΙΑΣΩ.
  ΙΑΣΩ και ολυμπιακοί αγώνεςΙΑΣΩ κάρτα μέλους και προνομίων

   

 • 2005

  • Η εταιρεία «ΙΑΣΩ SERVICES A.E.», μετονοµάζεται σε «MEDSTEM SERVICES A.E.». Στις δραστηριότητές της συγκαταλέγεται η λειτουργία της τράπεζας οµφαλοπλακουντιακού αίµατος «Cryobanks International Services Athens».
  • Ξεκινούν οι εργασίες για την ανέγερση της κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.
  τράπεζα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος ΙΑΣΩ αθήναΙΑΣΩ Θεσσαλίας κτίριο

   

 • 2006

  Τα Κεντρικά Εργαστήρια του ΙΑΣΩ πιστοποιούνται σύµφωνα µε το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000 για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας και αργότερα µε το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 από τον διεθνώς αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης TUV HELLAS.

  κεντρικά εργαστήρια ΙΑΣΩ Αθήναπιστοποιημένα ιατρικά εργαστήρια ΙΑΣΩ

   

 • 2007

  • Ο Όµιλος ΙΑΣΩ προέβη σε σηµαντικές επενδύσεις ύψους 6 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισµό των κλινικών ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ General.
  • Η τράπεζα βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ, που ανήκει στη θυγατρική εταιρεία του ΙΑΣΩ, Medstem Services Α.Ε., έλαβε διαπίστευση από την AABB (American Association of Blood Banks).
  • Υπογραφή σύµβασης µε την INTRAKAT A.E. για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.
  τράπεζα βλαστοκυττάρων Οµίλου ΙΑΣΩCryobanks Services Athens

   

 • 2008

  • Επενδύθηκαν κεφάλαια συνολικής αξίας 4 εκατ. ευρώ σε νέο εξοπλισµό και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε µονάδες που ήδη λειτουργούσαν και κεφάλαια συνολικής αξίας 29,8 εκατ. ευρώ σε νέες µονάδες (ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας).
  • Έναρξη και επίσηµα εγκαίνια του ΙΑΣΩ Παίδων.
  ΙΑΣΩ Λάρισσα ιδιωτική κλινική

   

 • 2009

  • Το ΙΑΣΩ προέβη σε συνολικές επενδύσεις ύψους 9,82 εκατ. ευρώ, όπως στη δηµιουργία του νέου υπερσύγχρονου συγκροτήµατος των ψηφιακών χειρουργείων.
  • Το Κέντρο Μαστού εξοπλίζεται µε δύο Ψηφιακούς Mαστογράφους µε ηλεκτρονική υποβοήθηση διάγνωσης.
  • Το Απεικονιστικό Τµήµα αποκτά νέο Aξονικό Tοµογράφο και νέο Mαγνητικό Tοµογράφο (που λειτούργησε το 2010).
  • Ανανέωση διαπίστευσης της τράπεζας βλαστοκυττάρων «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ» από την ΑΑΒΒ (πρώην American Association of Blood Banks).
  • Το Τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής αποκτά νέα γ-Camera διπλής κεφαλής.
  • Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας εξοπλίζεται µε Αξονικό Tοµογράφο µεγάλου ανοίγµατος µε ειδικό λογισµικό εξοµοίωσης.
  • Σε συνεργασία µε την Εθνική Ασφαλιστική, το ΙΑΣΩ προχώρησε σε ένα νέο ασφαλιστικό πρόγραµµα, µε την επωνυµία «ΣΤΟΡΓΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ», µε το οποίο προσφέρεται σε κάθε παιδί ασφαλιστική κάλυψη υγείας στο ΙΑΣΩ Παίδων.
  • Στο ΙΑΣΩ General ολοκληρώθηκε η επένδυση κεφαλαίων για ιατρικό εξοπλισµό σε Ψηφιακό Μαστογράφο, Αξονικό Τοµογράφο 64 τοµών, Τραπέζι Στερεοτακτικής Βιοψίας και γ-Camera (που λειτούργησε το 2010).
  • Σηµαντική µείωση στα πακέτα της οικονοµικής θέσης της τάξεως 20-25%.

  ψηφιακός μαστογράφος ΙΑΣΩ Αθήνα

 • 2010

  • Εγκατάσταση στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, συστήµατος Βραχυθεραπείας, το οποίο διαθέτει ένα σύστηµα σχεδιασµού που υποστηρίζει όλες τις νέες τεχνικές θεραπείας.
  • Εγκατάσταση στο ίδιο τµήµα, του νέου υπερσύγχρονου γραµµικού επιταχυντή, ενώ πλέον η λειτουργία και των τριών γραµµικών επιταχυντών υποστηρίζεται από τον νέο υπερσύγχρονο εξοµοιωτή (simulator) θεραπείας.
  • Ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους της ανακαίνισης των νοσηλευτικών ορόφων του ΙΑΣΩ.
  • Σύµβαση του ΙΑΣΩ µε την Εθνική Ασφαλιστική, για τη νοσηλεία εσωτερικών ασθενών στο ΙΑΣΩ Παίδων.
  • Επενδύσεις του ΙΑΣΩ General σε νέο ιατρικό εξοπλισµό (υπερσύγχρονου έγχρωµου υπερηχογράφου µε δυνατότητα ελαστογραφίας µαστού στο Τµήµα Απεικονίσεων, εξοπλισµό οπίσθιας υαλοειδεκτοµής και φακοθρυψίας στην Οφθαλµολογική Κλινική, καθώς και συστήµατος τρισδιάστατης χαρτογράφησης carto 3 στο Αιµοδυναµικό Εργαστήριο).
  • Η Medstem Services A.E. διεύρυνε τις παρεχόµενες υπηρεσίες της, µε τη φύλαξη µεσεγχυµατικών κυττάρων τµήµατος του οµφαλίου λώρου.
  • Ξεκίνησε στην περιοχή της Λάρισας, η λειτουργία της νέας υπερσύγχρονης Γενικής, Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής «ΙΑΣΩ Θεσσαλίας», δυναµικότητας 213 κλινών.

   

 • 2011

  • Σύσταση της εταιρείας συµµετοχών «HOCO A.E.», όπου η µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ, συμμετέχει µε ποσοστό 59,6%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό µετοχών κατείχαν οι ιατροί μέτοχοι της «Φιλοκτήτης Α.Ε.», τις οποίες εισέφεραν στη "HOCO A.E.".
  • Ένταξη του Kέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης Α.Ε.» στην οικογένεια του ΙΑΣΩ.
  • Το ΙΑΣΩ General δηµιούργησε νέα γραφεία για το στελεχιακό και ιατρικό δυναµικό του και ανακαίνησε χώρους για βελτίωση της λειτουργικότητάς τους.
  • Ανανέωση διαπίστευσης της τράπεζας βλαστοκυττάρων «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ» από την ΑΑΒΒ (πρώην American Association of Blood Banks).
  κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης φιλοκτήτης αθήνακτήριο φιλοκτήτης αθήνα

   

 • 2012

  • Πιστοποίηση όλων των κλινικών του Οµίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης) κατά ISO 9001:2008 από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισµένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (θυγατρική του Φορέα Πιστοποίησης TUV Nord της Γερµανίας).
  • Πιστοποίηση HACCP για το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων.
  • Το ΙΑΣΩ General συνέχισε τις εργασίες ανακαίνισης και αναδιαµόρφωσης των χώρων του για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους. Παράλληλα, προχώρησε σε επενδύσεις νέου ιατρικού εξοπλισµού, µε κυριότερη την αγορά του χειρουργικού ροµποτικού συστήµατος Da VINCI Standard.
  • Σύµβαση όλων των κλινικών του Οµίλου µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  • Ανανέωση του Τµήµατος Ακτινοθεραπείας του ΙΑΣΩ.
  • Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του εξοπλισµού για την ανάπτυξη Τµήµατος Χηµειοθεραπείας στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, καθώς επίσης και ο εξοπλισµός του Τµήµατος Ενδοσκοπήσεων µε σύγχρονο βρογχοσκόπιο για τη διενέργεια βρογχοσκοπήσεων και άλλων εξετάσεων.
  • Σύναψη συµβάσεων των κλινικών του Οµίλου µε τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες.
 • 2013

  • Πιστοποίηση όλων των κλινικών του Οµίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης) από το διεθνή Οργανισµό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS International µε έδρα τη Γερµανία.
  • Στο τέλος του 2013, όλες οι κλινικές του Οµίλου αναγορεύτηκαν και συστήνονται από το Diplomatic Council µε έδρα τη Χάγη, ως “Best Hospitals Worldwide 2014”.
  • Ανανέωση διαπίστευσης της τράπεζας βλαστοκυττάρων «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ» από την ΑΑΒΒ (πρώην American Association of Blood Banks).
  • Η παροχή υπηρεσιών εστίασης και στις λοιπές Κλινικές του Οµίλου, πέραν του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, πιστοποιείται κατά HACCP.
  • ∆ηµιουργία νέας Παιδοκαρδιοχειρουργικής και Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής στο ΙΑΣΩ Παίδων.
  • Το ΙΑΣΩ General συνέχισε το έργο αναδιάταξης και ανακατασκευής χώρων του κεντρικού κτιρίου του, ενώ παράλληλα προχώρησε στον ανασχεδιασµό και στην αναδιάρθρωση των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, τα οποία συγκέντρωσε σε έναν ενιαίο χώρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.
  • Επίσης, προχώρησε σε αγορές επίπλων, µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού για τη βελτίωση της λειτουργίας της Κλινικής, ενώ συνέχισε να επενδύει σε νέο ιατρικό εξοπλισµό, όπως στην αγορά του συστήµατος Ortho για ολόσωµες ακτινογραφίες σπονδυλικής στήλης και κάτω άκρων.
  • Για την κάλυψη των αναγκών του τµήµατος των Ιατρικών Απεικονίσεων, λόγω αύξησης των περιστατικών, το Σεπτέµβριο του 2013 το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας προµηθεύτηκε τον υπερηχοτοµογράφο LOGIQ S8 του κατασκευαστικού οίκου GE, έτους κατασκευής 2013, για καλύτερη διαγνωστική αξιοπιστία και ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.
  • Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας δηµιουργήθηκε Μονάδα Αντιµετώπισης Χρονίου Πόνου, η οποία συνιστά µία σύγχρονη µονάδα πολυπαραγοντικής θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών µε χρόνια και επώδυνα σύνδροµα.
  • Περαιτέρω ανάπτυξη των εξωτερικών ιατρείων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας µε νέες ειδικότητες και µε σταθερές και μόνιµες συνεργασίες ιατρών.
  • H IMS ξεκίνησε τη δραστηριότητα της, προσφέροντας υπηρεσίες προµήθειας, διακίνησης και αποθήκευσης ιατρικών αναλωσίµων και πάγιου εξοπλισµού για όλες τις κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ.
 • 2014

  • Στο τέλος του 2014 όπως και στο τέλος του 2013, όλες οι κλινικές του Οµίλου αναγορεύτηκαν εκ νέου και συστήνονται από το Diplomatic Council µε έδρα τη Χάγη, ως “Best Hospitals Worldwide 2015”.
  • Το ΙΑΣΩ απέσπασε βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα επιχειρηματικά βραβεία ΧΡΗΜΑ 2014.
  • Δημιουργήθηκε νέα σουίτα στον 7ο Μαιευτικό Όροφο του ΙΑΣΩ.
  • Βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές επενδύσεις του ΙΑΣΩ, όπως η ανάπτυξη του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, η κατασκευή νέας υπερσύγχρονης Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF).
  • Συνεχής αναβάθμιση των χώρων του ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων.
  • ΙΑΣΩ Παίδων: Αναπτύχθηκαν νέοι λειτουργικοί χώροι, όπου μεταφέρθηκε το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και 26 νέα εξωτερικά ιατρεία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μικρών μας ασθενών. Επίσης, δημιουργήθηκε νέο Τμήμα Ρινολογίας & Ενδοσκοπικής Βάσης Κρανίου.
  • Επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό:
   • ΙΑΣΩ: Αντικατάσταση ακτινοσκοπικού μηχανήματος με νέο ψηφιακό σύγχρονης τεχνολογίας – Siemens Luminos FD.
   • ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέων αναισθησιολογικών μηχανημάτων για Αίθουσες Χειρουργείων – HEINEN LOWENSTEIN Leon Plus.
   • ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέων αναισθησιολογικών μόνιτορ General Electric και νέου φορητού υπερηχογράφου αγγειολογικού ιατρείου – Samsung για τα αγγειολογικά περιστατικά.
   • ΙΑΣΩ Παίδων: Νέος σύγχρονος Ηλεκτροεγκεφαλογράφος και αναβάθμιση ψηφιακού συγκροτήματος στεφανιογραφίας & υπερηχοτομογράφου για το Αιμοδυναμικό Εργατήριο.
   • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Σύστημα Αποστείρωσης Πλάσματος STERRAD®100S της JOHNSON & JOHNSON για το Τμήμα Αποστείρωσης, Λαπαροσκοπική Κάμερα 3CCD Full HD της ΤΕΚΝΟ MEDICAL για λαπαροσκοπικές - ουρολογικές- υστεροσκοπικές - ΩΡΛ επεμβάσεις.
  • Δημιουργία νέου ανεξάρτητου οφθαλμολογικού κέντρου στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, με υπερσύγχρονα οφθαλμολογικά χειρουργεία και άνετο χώρο αναμονής για την ευκολότερη πρόσβαση των ασθενών, τη γρηγορότερη διαχείριση των περιστατικών και την αποσυμφόρηση των λοιπών χειρουργικών αιθουσών.
  • Ξεκίνησε η λειτουργία της πτέρυγας Β’ του 3ου ορόφου του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας για τη νοσηλεία των παθολογικών περιστατικών.
  • Περαιτέρω ανάπτυξη των εξωτερικών ιατρείων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας με νέες ειδικότητες και με σταθερές και μόνιμες συνεργασίες ιατρών.
  • Το ΙΑΣΩ General ενίσχυσε τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του με τη δημιουργία ειδικών ιατρείων, στελεχωμένων με καταξιωμένους ιατρούς.
  • ΙΑΣΩ General: Συνεχίστηκε η ανακαίνιση των χώρων του κεντρικού κτιρίου, ενώ ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων σε έναν ενιαίο χώρο.
 • 2015

  • Ο Όμιλος ΙΑΣΩ απέσπασε βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα επιχειρηματικά βραβεία ΧΡΗΜΑ 2015.
  • ΙΑΣΩ: Επέκταση σύμβασης με την Εθνική Ασφαλιστική.
  • ΙΑΣΩ Παίδων: Συνεργασία με την INTERAMERICAN.
  • ΙΑΣΩ Παίδων: Συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού «Κιβωτός του Κόσμου».
  • ΙΑΣΩ: Δημιουργία νέου Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής “Institute of Life” ΙΑΣΩ με υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
  • ΙΑΣΩ: Δημιουργία νέου Κυτταρολογικού Εργαστηρίου με εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας.
  • ΙΑΣΩ Παίδων: Ανακαίνιση και Συνεχής Αναβάθμιση του 4ου νοσηλευτικού ορόφου.
  • Φιλοκτήτης: Διάκριση του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Φιλοκτήτης στην εκδήλωση επιχειρηματικής αριστείας “Diamonds of the Greek Economy 2015-The Most Admired Enterprises in Greece”.
  • Στις αρχές του 2015, όλες οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης), επαναπιστοποιήθηκαν κατά την ετήσια επιτήρηση από το διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού TEMOS International.
  • Στο τέλος του 2015, ολοκληρώνεται η Επαναπιστοποίηση όλων των κλινικών του Ομίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης) κατά ISO 9001:2008 και του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας κατά HACCP, εκ νέου από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (θυγατρική του Φορέα Πιστοποίησης TUV Nord της Γερμανίας). H επαναπιστοποίηση όλων των Κλινικών του Ομίλου, επιβεβαίωσε όχι μόνο το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας, αλλά επιβράβευσε και την συνεχή προσπάθεια του Ομίλου ΙΑΣΩ για την ποιότητα.
  • Στα τέλη του 2015, η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ Institute of Life, πιστοποιήθηκε από το διεθνή Οργανισμό Ιατρικού Τουρισμού TEMOS International, κατά το πρότυπο), επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, της υποδομής αλλά και του ιατρικού και επιστημονικού προσωπικού της Μονάδας. To Institute of Life του ΙΑΣΩ, έγινε έτσι η πρώτη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά TEMOS, στον Τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
  • Στα τέλη του 2015, το Diplomatic Council ανανέωσε και πάλι τη διάκριση των Κλινικών του Ομίλου ΙΑΣΩ και αναγόρευσε και τις συστήνει πλέον για το 2016 ως "Preferred Partner Hospital 2016" τονίζοντας την προτίμηση του στις Κλινικές του Ομίλου.
  • Ανανέωση διαπίστευσης της τράπεζας βλαστοκυττάρων «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Ομίλου ΙΑΣΩ» από την ΑΑΒΒ (πρώην American Association of Blood Banks).
  • IΑΣΩ General: Νέα Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων που λειτουργεί όλο το 24ωρο.
  • ΙΑΣΩ General: Αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση χώρων της Κλινικής όπως των Εξωτερικών Ιατρείων και του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Έναρξη οικοδομικών εργασιών για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2016.
  • Επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό:
   • ΙΑΣΩ: Αντικατάσταση monitor Χειρουργείων Αίθουσας Τοκετών – GE Healthcare.
   • IAΣΩ: Προμήθεια οχτώ νέων αναισθησιολογικών μηχανημάτων για αίθουσες Χειρουργείων – GE Datex Ohmeda.
   • ΙΑΣΩ: Αναβάθμιση συστήματος σχεδιασμού θεραπείας με το Philips Pinnacle Pro.
   • ΙΑΣΩ: Προμήθεια εννέα νεογνικών αναπνευστήρων SLE για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
   • ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέου υπερηχοτομογράφου GE Voluson E8 για το τμήμα Υπερήχων.
   • ΙΑΣΩ Παίδων: Προμήθεια νέου monitor για χρήση στο χώρο του Μαγνητικού Τομογράφου.
   • ΙΑΣΩ General: Σύγχρονο σύστημα τηλεμετρικής παρακολούθησης ασθενών Apex Pro GE Healthcare,κορυφαίο ακτινοσκοπικό ψηφιακό συγκρότημα Veradius της Philips, τύπου C-ARM με ψηφιακό ανιχνευτή μεγάλης ευκρίνειας και γεννήτρια ισχύος 15 kW, κατάλληλο και για αγγειοχειρουργικές εφαρμογές & TAVI, καθώς και για επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης Bow Frame & Four Post Frame της Allen Medical.
   • ΙΑΣΩ General: Αναβάθμιση και ανανέωση του υπάρχοντος ιατρικού εξοπλισμού όπως για την αντικατάσταση monitors καρδιολογικών παραμέτρων και καπνογραφίας/σπιρομετρίας με νέα τύπου B450 GE Healthcare καθώς και συστημάτων ψηφιακής ακτινογραφίας με νέα τύπου CR30-X της ΑGFA.
   • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Αγορά ενδοσκοπικού πύργου για επεμβάσεις ERCP.
   • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Προμήθεια κρανιοτρύπανου, εξοπλισμός απαραίτητος για νευροχειρουργικές επεμβάσεις.
 • 2016

  • Όμιλος ΙΑΣΩ: Σύμβαση συνεργασίας με την MetLife, την ΑΧΑ και την ΑΤΕ Ασφαλιστική.
  • Συνεργασία του Ομίλου ΙΑΣΩ με το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών.
  • Το ΙΑΣΩ γιόρτασε τα 20 χρόνια λειτουργίας του.
  • Το ΙΑΣΩ απέσπασε το 2ο Επιχειρηματικό Βραβείο «Ανάκαμψης Αποτελεσμάτων» στα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2016.
  • ΙΑΣΩ General: Συνεργασία με την Interamerican.
  • Στα μέσα του 2016, όλες οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης), επαναπιστοποιήθηκαν κατά τον τριετή πλέον κύκλο επαναπιστοποίησης από το διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού TEMOS International, επιβεβαίωσε και πάλι το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους μετά από επιθεώρηση την οποία διενήργησε ομάδα διεθνών επιθεωρητών του Οργανισμού.
  • Στο τέλος του 2016, ολοκληρώνεται η Πιστοποίηση όλων των κλινικών του Ομίλου και με το νέο διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (TUV Nord). Σε συνέχεια της προηγούμενης πιστοποίησης κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, το νέο πρότυπο ISO 9001:2015, δίνει έμφαση στην ποιότητα της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής και επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας που ο Όμιλος ΙΑΣΩ εφαρμόζει στο σύνολο των κλινικών του, καθώς και την συνεχή προσπάθεια του Ομίλου ΙΑΣΩ για την ποιότητα.
  • Στα τέλη του 2016, η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ Institute of Life, επαναπιστοποιήθηκε κατά την ετήσια επιτήρηση από το διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού TEMOS International.
  • Στα τέλη του 2016, οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ (Institute of Life) και του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, πιστοποιήθηκαν από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (TUV Nord), σύμφωνα με το εξειδικευμένο πρότυπο EN 15224:2012, το οποίο εστιάζεται στην υγεία, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα της φροντίδας που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής. Οι Κλινικές ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, είναι από τις πρώτες Κλινικές στην Ελλάδα που λαμβάνουν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση η οποία προβλέπεται και από το νομικό πλαίσιο (ΠΔ 10/2016, Υ.Α 6901/2015), για τις Μονάδες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και τις σχετιζόμενες Τράπεζες Κρυοσυντήρησης. Σημειώνεται ότι η πιστοποίηση αυτή, μαζί και με τον σχετικό έλεγχο από την TUV Hellas που διενεργήθηκε το 2016, προβλέπεται βάση των προαναφερθέντων νομοθετημάτων και για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.. Με την πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνεται το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών των Μονάδων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Ομίλου, ενώ είναι πολύ σημαντική καθώς εξειδικεύεται στην υγεία και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Στα μέσα με τέλη του 2016, το Diplomatic Council ανανέωσε και πάλι τη διάκριση των Κλινικών του Ομίλου ΙΑΣΩ και αναγόρευσε και τις συστήνει πλέον για το 2016-2017 ως "Preferred Partner Hospital 2016-2017" τονίζοντας την προτίμηση του στις Κλινικές του Ομίλου.
  • ΙΑΣΩ: Ολική ανακαίνιση και δύο νέοι γραμμικοί επιταχυντές στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας που το καθιστούν το μεγαλύτερο στη Ελλάδα.
  • ΙΑΣΩ: Ανανέωση Καρδιολογικού Τμήματος με τον εμπλουτισμό νέων υπηρεσιών.
  • ΙΑΣΩ Παίδων: Εμπλουτίζεται ο Παιδιατρικός Τομέας με τη δημιουργία της Α’ και Β’ Παιδιατρικής Κλινικής.
  • ΙΑΣΩ General: Δημιουργία τμήματος Check up και πακέτων προληπτικού ελέγχου και στελέχωση με Γενικό Ιατρό και γραμματεία.
  • ΙΑΣΩ General: Συνεχίστηκαν οι εργασίες αναβάθμισης και αναδιαμόρφωσης των χώρων της Κλινικής (όπως νέο σαλόνι Εξωτερικών Ιατρείων, ενοποίηση Γραφείου Κίνησης και Αναγγελιών με τη δημιουργία ειδικών χώρων για την προσωπική εξυπηρέτηση των ασθενών, νέα γραφεία Ιατρών, καφετέρια).
  • ΙΑΣΩ General: Συγκέντρωση των απαραίτητων υπηρεσιών/τμημάτων για τη διενέργεια των check up στο χώρο των Εξωτερικών Ιατρείων, στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου (Αιμοληψίες, test pap, Καρδιολογικό, ΩΡΛ, Οφθαλμολογικό, Α/Α).
  • ΙΑΣΩ General: Έναρξη εργασιών για την επέκταση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Ανέγερση κτιρίου συνολικής εκτάσεως 1.150 τ.μ. και έναρξη λειτουργίας νέου Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας για την πλήρη κάλυψη των καρκινοπαθών ασθενών με σύγχρονες εφαρμογές ακτινοθεραπείας.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Διαχωρισμός και διαμόρφωση Καρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Διαμόρφωση Καρδιοχειρουργικής Αίθουσας.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Διαμόρφωση και εξοπλισμός χώρου Καρδιολογικής Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας στο 2ο όροφο.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Διαμόρφωση αιθουσών διδασκαλίας για εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό:
   • Στο ΙΑΣΩ και το ΙΑΣΩ Παίδων οι επενδύσεις σε νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ξεπερνούν το ποσό των 3 εκατ. €.
   • ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέων monitor παρακολούθησης ασθενών Ανάνηψης Χειρουργείων – GE Healthcare.
   • IAΣΩ: Προμήθεια νέου σύγχρονου υπερηχογράφου τελευταίας γενιάς με πρωτοποριακή τεχνολογία Fusion & Navigation – Philips.
   • ΙΑΣΩ: Εγκατάσταση 4ου Γραμμικού Επιταχυντή – VARIAN Trilogy.
   • ΙΑΣΩ: Αντικατάσταση γραμμικού επιταχυντή με νέο τελευταίας τεχνολογίας ELEKTA VERSA HD για την κάλυψη όλων των σύγχρονων τεχνικών ακτινοθεραπείας (IMRT –VMAT/STEREOTAXY), επιτυγχάνοντας δραματική μείωση του χρόνου θεραπείας στα δύο λεπτά.
   • ΙΑΣΩ: Αναβάθμιση συστήματος καταγραφής και αρχειοθέτησης των πλάνων ακτινοθεραπείας των ασθενών στην τελευταία έκδοση ELEKTA MOSAIQ.
   • IAΣΩ: Προμήθεια νέων μετρητικών οργάνων για το τμήμα Ιατρικής Φυσικής του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας για την ακριβέστερη ρύθμιση και την πιο ασφαλή λειτουργία των Γραμμικών Επιταχυντών.
   • ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέων υπερηχοτομογράφων για το Κέντρο Μαστού, για τη Μονάδα IVF Institute of Life ΙΑΣΩ και τα Χειρουργεία.
   • ΙΑΣΩ: Προμήθεια νέου εξοπλισμού για το Κυτταρολογικό και Παθολογοανατομικό Εργαστήριο.
   • ΙΑΣΩ: Αναβάθμιση ολόκληρου του εξοπλισμού των Κεντρικών Εργαστηρίων με τελευταίας γενιάς αυτο ματοποιημένους αναλυτές - Siemens.
   • ΙΑΣΩ Παίδων: Προμήθεια νέου αναλυτή για τη γρήγορη και ακριβή διάγνωση της Κυστικής Ίνωσης.
   • ΙΑΣΩ Παίδων: Προμήθεια νέου υπερηχοτομογράφου για τις προληπτικές εξετάσεις καρδιάς - Philips.
   • ΙΑΣΩ General: Προμήθεια νέου ενδοσκοπικού πύργου Full High Definition και πλυντηρίου ενδοσκοπικών οργάνων για το Γαστρεντερολογικό τμήμα.
   • ΙΑΣΩ General: Προμήθεια νέου συγκροτήματος αξονικής τομογραφίας 16 τομών και υπερηχοτομογράφου της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας με Shear wave ελαστογραφική απεικόνιση της εταιρίας Siemens για το τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων.
   • ΙΑΣΩ General: Το Καρδιολογικό Εργαστήριο διαθέτει νέο υπερηχοτομογράφο της εταιρίας Siemens με Syngo SC2000 Workplace, με τεχνική απεικόνισης Full Volume (4D-real time 3D) και καταγραφικά Holter Ρυθμού General Electric.
   • ΙΑΣΩ General: Αναβάθμιση του υπάρχοντος ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας με υπερηχοκαρδιογράφο εταιρίας Siemens, με διαθωρακική και διοισοφάγειο κεφαλή και αντλίες έγχυσης φαρμάκων Β/Βraun.
   • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Προμήθεια νέου γραμμικού επιταχυντή Trilogy του κορυφαίου στο είδος αμερικανικού κατασκευαστικού οίκου Varian Medical Systems και υπερσύγχρονο μηχάνημα εξομοίωσης, CT Simulator, της εταιρείας Siemens για το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας.
   • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Εγκατάσταση σύγχρονου Αιμοδυναμικού Συγκροτήματος της εταιρείας Siemens.
   • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Προμήθεια νέων αναλυτών Κεντρικών Εργαστηρίων από την εταιρεία Siemens.
   • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Προμήθεια νέου υπερσύγχρονου εξοπλισμού στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής το Δεκέμβριο του 2016.
  • Επίσης, σημαντικές επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη:
   • ΙΑΣΩ: Η σταδιακή αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις Αίθουσες Τοκετών είναι σε εξέλιξη.
   • ΙΑΣΩ: Επέκταση του Ακτινολογικού τμήματος με εγκαταστάσεις νέων ψηφιακών απεικονιστικών συστημάτων.
 • 2017

  • Όμιλος ΙΑΣΩ: πιστοποίηση με το νέο διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 από την TUV HELLAS
  • Όμιλος ΙΑΣΩ: στη νέα ψηφιακή εποχή μπαίνει δυναμικά ο Όμιλος ΙΑΣΩ, επιλέγοντας λύσεις COSMOTE e-health: δίπλα στους ασθενείς με ταχύτερη εξυπηρέτηση και ασφάλεια των πληροφοριών
  • Όμιλος ΙΑΣΩ – Όμιλος ΟΤΕ: βραβείο Bronze στα Healthcare Business Awards 2017, στην κατηγορία «Ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση/υποστήριξη μονάδων υγείας»
  • Ο Όμιλος ΙΑΣΩ απέσπασε το 2ο Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα επιχειρηματικά βραβεία ΧΡΗΜΑ 2017
  • ΙΑΣΩ - ΙΑΣΩ Παίδων: στρατηγική Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  • ΙΑΣΩ: συνεργασία με τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και Κέντρο Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών
  • ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General: Συνεργασία με Allianz
  • ΙΑΣΩ: το Κέντρο Μαστού του ΙΑΣΩ μέλος του Breast Centers Network
  • ΙΑΣΩ Παίδων: νέο σύγχρονο μηχάνημα υπερηχογραφίας GE LOGIQ E9, το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα των εξετάσεων στο Τμήμα Διαγνωστικής & Επεμβατικής Ακτινολογίας
  • ΙΑΣΩ General: συνεχίστηκαν οι εργασίες αναβάθμισης και αναδιαμόρφωσης των χώρων της Κλινικής (όπως ενοποίηση Ενδοσκοπικού με γραμματεία, νέο Ιατρείο Μαστού, νέα γραφεία Ιατρών)
  • ΙΑΣΩ General: αναβάθμιση και επέκταση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού σε νέους χώρους σε ειδικά διαμορφωμένη πτέρυγα, αγορά νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής και ανακαίνιση των υπαρχόντων υποδομών
  • ΙΑΣΩ General: αναδιοργάνωση Καρδιολογικού Εργαστήριου (ανασχεδιασμός της λειτουργίας των χώρων, νέος εξοπλισμός)
  • ΙΑΣΩ General: αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Κεντρικών Εργαστηρίων
  • ΙΑΣΩ General: αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών στις suites, lux & μονόκλινα
  • ΙΑΣΩ General: συνεχιζόμενη δημιουργία νέων Κλινικών/Ιατρείων με εξειδικευμένες υπηρεσίες (όπως Γυναικολογικό Ιατρείο, Παθολογική-Λοιμωξιολογική Κλινική, Κλινική Ενδοσκοπικής και Βαριατρικής Χειρουργικής, Γαστρεντερολογική Κλινική Επεμβατικής Ενδοσκόπησης)
  • Κατά τις ετήσιες επιτηρήσεις των Πιστοποιήσεων των Κλινικών του Ομίλου ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Φιλοκτήτης), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (TUV Nord) και TEMOS από τον Φορέα Πιστοποίησης TEMOS International, επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών.
  • Ομοίως κατά τις ετήσιες επιτηρήσεις των Πιστοποιήσεων των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ (Institute of Life) και του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας σύμφωνα με το Πρότυπο EN 15224:2012 και TEMOS για την Μ.Ι.Υ.Α. του ΙΑΣΩ (Institute of Life), επιβραβεύθηκε εκ νέου η συνεχής προσπάθεια του Ομίλου ΙΑΣΩ για την ποιότητα. Σημειώνεται ότι οι πιστοποιήσεις αυτές εστιάζονται στην υγεία και δίνουν έμφαση στην ποιότητα της φροντίδας, που πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής, ενώ η Πιστοποίηση κατά το πρότυπο EN 15224 προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α..
  • Στα μέσα του 2017, το Diplomatic Council ανανέωσε και πάλι τη διάκριση των Κλινικών του Ομίλου ΙΑΣΩ και τις συστήνει πλέον για το 2017-2018 ως «Preferred Partner Hospital 2017-2018» τονίζοντας την προτίμηση του στις Κλινικές του Ομίλου.
  • Το Σεπτέμβριο του 2017 ανανεώθηκε το σχετικό πιστοποιητικό της Τράπεζας Βλαστοκυττάρων της Medstem Services Α.Ε. που λειτουργεί με διαπίστευση από την AABB
 • 2018

  • Ο Όµιλος ΙΑΣΩ µε το πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «δίπλα σας» απέσπασε το 1ο Επιχειρηµατικό Βραβείο στην κατηγορία Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα Επιχειρηµατικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2018.
  • Tο ΙΑΣΩ απέσπασε το βραβείο Επιχειρηµατικής Αριστείας “SALUS INDEX AWARDS 2018”, ως µία από τις υγιέστερα αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις στον τοµέα της υγείας. Επίσης, βραβεύτηκε για το σηµαντικό πρόγραµµα δράσεων σε θέµατα Εταιρικής Υπευθυνότητας.
  • Το ΙΑΣΩ Παίδων σε συνεργασία µε τη Bold Ogilvy & Mather απέσπασε silver βραβείο ERMIS για την καταχώρηση «10 χρόνια τώρα, µπορείτε να κοιµάστε ήσυχοι».
  • Το ΙΑΣΩ προχώρησε στην επέκταση του Κέντρου Μαστού.
  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και τέθηκε σε λειτουργία το νέο Τµήµα Φυσικοθεραπείας του ΙΑΣΩ.
  • Όµιλος ΙΑΣΩ: Επαναπιστοποίηση µε το νέο διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 από την TÜV HELLAS και ετήσια Επιτήρηση των Πιστοποιήσεων από τον Φορέα Πιστοποίησης TEMOS International. Οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ (Institute of Life) και του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας καθώς και ο Φιλοκτήτης επαναπιστοποιήθηκαν σύµφωνα µε το νεό Πρότυπο EN 15224:2016 (ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017) σε συνέχεια του ΕΝ 15224:2012 από την TUV Hellas.
  • Στα µέσα του 2018, το Diplomatic Council ανανέωσε και πάλι τη διάκριση των Κλινικών του Οµίλου ΙΑΣΩ και τις συστήνει πλέον για το 2018-2019 ως «Preferred Partner Hospital 2018- 2019», εξακολουθώντας να τονίζει την προτίµηση του στις Κλινικές του Οµίλου.
  • Στο τέλος του 2018 η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) του ΙΑΣΩ (Institute of Life), επαναπιστοποιήθηκε κατά τον τριετή κύκλο επαναπιστοποίησης από το 2015 του Προτύπου "Quality in International Patient Care" του Φορέα TEMOS International.
  • ΙΑΣΩ Παίδων: Νέα Υπηρεσία - Ειδική Μονάδα Παιδιών & Εφήβων.
  • ΙΑΣΩ: Αναδιάρθωση λειτουργικών µονάδων των υπαρχόντων κτιρίων (νέο κέντρο µαστού, ανακατασκευή αιθουσών ωδινών, µονάδα εντατικής θεραπείας, φυσικοθεραπευτήριο και διαµόρφωση χώρου νέου µαγνητικού τοµογράφου) καθώς και σε λοιπά έργα βελτίωσης των δύο κτιρίων, επένδυση ύψους €1,353 εκατ.
  • ΙΑΣΩ: Επένδυση €1,659 εκατ. σε βιοϊατρικό (νέος µαγνητικός τοµογράφος, νέοι υπερηχοτοµογράφοι, αναισθησιολογικά µηχανήµατα και λοιπός ιατρικός εξοπλισµός) και µηχανολογικό εξοπλισµό για τη βελτίωση της λειτουργίας της κλινικής.
  • Ποσό ύψους €340,000 αφορά στην αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισµού για το νέο κέντρο µαστού καθώς και των λοιπών τµηµάτων µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής και την αναβάθµιση.
 • 2019

  • Το ΙΑΣΩ εγκαινίασε το µεγαλύτερο Κέντρο Μαστού στην Ελλάδα. Η επένδυση ξεπέρασε το 1,5 εκατ. ευρώ.
  • Στα µέσα του 2019 και σε συνέχεια της πιστοποίησης του 2013 και του 2016, οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας), διαπιστεύτηκαν κατά τον τριετή κύκλο διαπίστευσης του νέου Προτύπου ∆ιαπίστευσης «Quality in International Patient Care», από τον ∆ιεθνή Οργανισµό ∆ιαπιστεύσεων Ιατρικού Τουρισµού TEMOS International. Ο Οργανισµός TEMOS International από τα τέλη του 2018 αρχές 2019 αναπτύσσει συστήµατα διαπιστεύσεων αντί πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισµού. Οι Κλινικές ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων και ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, είναι από τις πρώτες Κλινικές στην Ελλάδα που λαµβάνουν τη συγκεκριµένη διαπίστευση.
  • Στα µέσα του 2019, το Diplomatic Council ανανέωσε και πάλι τη διάκριση των Κλινικών του Οµίλου ΙΑΣΩ και τις συστήνει πλέον για το 2019-2020 ως «Preferred Partner Hospital 2019- 2020», τονίζοντας για µία ακόµη φορά την προτίµηση του στις Κλινικές του Οµίλου.
  • Όµιλος ΙΑΣΩ: Gold βραβείο για το ολοκληρωµένο πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης "δίπλα σας" στα Healthcare Business Awards 2019.
  • Ο Όµιλος ΙΑΣΩ απέσπασε το βραβείο Επιχειρηµατικής Αριστείας “SALUS INDEX AWARDS 2019”, για τον άρτιο και σύγχρονο εξοπλισµό του και τις εντατικές του δράσεις σε θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
  • Το ΙΑΣΩ διακρίθηκε στην κατηγορία της ανάπτυξης µε Silver βραβείο για τις "Νο1 υπηρεσίες στην Ελλάδα" στα Healthcare Business Awards 2019. Η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, το Κέντρο Μαστού και το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας είναι τα µεγαλύτερα στην Ελλάδα διατηρώντας διαχρονικά το υψηλό επίπεδο της ιατρικής φροντίδας και των παρεχόµενων υπηρεσιών, που προσπαθούν να αντιµετωπίσουν µε αποτελεσµατικό τρόπο τεράστιο όγκο περιστατικών.
  • Το ΙΑΣΩ απέσπασε το Bronze βραβείο για την πολύτιµη συνεισφορά στην κοινωνία στα Healthcare Business Awards 2019.
  • Το ΙΑΣΩ Παίδων απέσπασε το Bronze βραβείο, στην κατηγορία της καινοτοµίας για το Ορθοπαιδικό Κέντρο στα Healthcare Business Awards 2019.
  • Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας Βηµατοδοτικού Κέντρου.
  • Ποσό ύψους €1,288 εκατ. αφορά σε αναδιάρθωση λειτουργικών µονάδων των υπαρχόντων κτιρίων (νέο κέντρο µαστού, ανακατασκευή αιθουσών ωδινών, µονάδα εντατικής θεραπείας, φυσικοθεραπευτήριο και διαµόρφωση χώρου νέου µαγνητικού τοµογράφου, εκκλησία) καθώς και σε λοιπά έργα βελτίωσης των δύο κτιρίων.
  • Ποσό ύψους €1,967 εκατ. αφορά στην αγορά βιοϊατρικού (νέος µαγνητικός τοµογράφος, νέοι υπερηχοτοµογράφοι, αναισθησιολογικά µηχανήµατα, νεογνικοί αναπνευστήρες και λοιπός ιατρικός εξοπλισµός και εργαλεία) και µηχανολογικού εξοπλισµού για τη βελτίωση της λειτουργίας της Κλινικής.
  • Για τη βελτίωση της λειτουργίας της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής και την αναβάθµιση λειτουργίας του ΙΑΣΩ Παίδων, επενδύθηκε ποσό ύψους €0,226 εκατ. που αφορά στην αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισµού για το νέο Κέντρο Μαστού καθώς και των λοιπών τµηµάτων.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας επενδύθηκαν €287,000 που αφορά στην αγορά βιοϊατρικού, µηχανολογικού και λοιπού νοσοκοµειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού.
  • Στο Φιλοκτήτη Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης A.E. επενδύθηκε ποσό ύψους €4,000 που αφορά στην αγορά νέου ιατρικού, νοσοκοµειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού.

  Επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό:

  • Το ΙΑΣΩ εγκατέστησε τον πιο εξελιγµένο Μαγνητικό Τοµογράφο 3 TESLA Magnetom Vida. Πρόκειται για τον πρώτο Μαγνητικό Τοµογράφο 3 Τesla, βιοµετρικής τεχνολογίας για εξατοµικευµένη εξέταση, ο οποίος επιτυγχάνει άριστα αποτελέσµατα για κάθε εξεταζόµενο ανεξάρτητα από την ανατοµία και την φυσιολογία του. Επιπλέον, είναι το µοναδικό σύστηµα το οποίο διαθέτει 228 κανάλια και την τεχνολογία πηνίων Biomatrix.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: εξελιγµένο Laser Λιθοτριψίας της Quanta, Litho Laser 35W, τύπου Holmium µε µέγιστη ισχύ 35 watt, κατάλληλο για Λιθοτριψία, Γενική Χειρουργική, Ουρηθροτοµή, ∆ιουρηθρική Τοµή Προστάτη (TUIP), Εκτοµή Όγκων Κύστεως.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: προµήθεια νέου υπερσύγχρονου Λαπαροσκοπικό Πύργο, τεχνολογίας 4Κ UHD µε Monitor 31’’. Προσφέρει ευρύτερη γκάµα χρωµάτων, υψηλή ευκρίνεια απεικόνισης και µεγάλη µεγέθυνση.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: αντικατάσταση όλων των µηχανηµάτων αιµοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού µε νέο υπερσύγχρονο εξοπλισµό
 • 2020

  • ΙΑΣΩ Παίδων: Παρουσιάζει τον διεθνούς φήμης Καθηγητή Αυξέντιο Καλαγκό, Διευθυντή της Παιδοκαρδιοχειρουργικής Κλινικής του ΙΑΣΩ Παίδων
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Αναλαμβάνει Διευθυντής Tμήματος Iατρικών Aπεικονίσεων ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ο Καθ. Ιωάννης Φεζουλίδης
  • ΙΑΣΩ: Προσέφερε Δωρεάν Χειρουργεία Μαστού σε Ευπαθείς Ομάδες
  • ΙΑΣΩ: Προσέφερε 70 κλίνες στο ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ και πλήρη εξοπλισμό για δύο θέσεις ΜΑΦ
  • Φιλοκτήτης: Δημιούργησε Μονάδα Αποκατάστασης ασθενών που νόσησαν από COVID-19
  • ΙΑΣΩ: Προσέφερε Δωρεάν Χειρουργεία θυρεοειδούς & δωρεάν ιατρικές επισκέψεις
  • ΙΑΣΩ: Παρουσιάζει τα Οικονομικά Αποτελέσματα 2019
  • ΙΑΣΩ Παίδων: Πραγματοποιεί την  πρωτοποριακή επιτυχή επέμβαση τοποθέτησης πνευμονικής βαλβίδας σε 12χρονη καρδιοπαθή χωρίς εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από την σφαγίτιδα φλέβα.
  • Institute of Life-ΙΑΣΩ: Πραγματοποίησε την 4η γέννηση παιδιού, σε χρονικό διάστημα 14 μηνών, με Μεταφορά Μητρικής Ατράκτου στο πλαίσιο Κλινικής έρευνας που διεξάγει η επιστημονική ομάδα της Institute of Life-ΙΑΣΩ και της Embryotools
  • Όμιλος ΙΑΣΩ: Συνάπτει Σύμβαση με τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης & Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ) και το Ταμείο των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (δημοσιογράφοι, τεχνικοί, διοικητικό προσωπικό κλπ)
  • Όμιλος ΙΑΣΩ: Παρουσιάζει κέρδη 3,5 εκατ. €, παρά τις προβλέψεις για rebate και claw back και μείωση δανεισμού, απρόσκοπτη υλοποίηση επενδύσεων και υψηλά ταμειακά διαθέσιμα
  • Όμιλος ΙΑΣΩ: Ξεκινά συνεργασία μαζί με την Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» για την κάλυψη των αναγκών έξι Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
  • ΙΑΣΩ Παίδων: Πραγματοποιεί ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της στένωσης της τραχείας από την πλέον εξειδικευμένη ιατρική ομάδα
  • Institute of Life-ΙΑΣΩ: Αριστεία και πρωτοπορία με την Πιστοποίηση των Κλινικών Αποτελεσμάτων της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Institute of Life-IASO, για πρώτη φορά στην Ευρώπη
  • ΙΑΣΩ: Δημιούργησε το πρόγραμμα Home Fit Home με Online Pilates για εγκύους & μαμάδες μετά τον τοκετό
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Δημιουργήθηκαν κλινικές, Παθολογικών, Χειρουργικών, Ορθοπαιδικών, Καρδιολογικών, Νευροχειρουργικών, ΩΡΛ, Αγγειοχειρουργικών, Χειρουργικής Χεριού Άνω Άκρου και Μικροχειρουργικής
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Δώρισε λευκές οικιακές συσκευές στην Υπηρεσία της Πρόνοιας Δήμου Καρδίτσας για τον εξοπλισμό των κατοικιών των πλημμυροπαθών από το φονικό Κυκλώνα ΙΑΝΟ
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Στήριξε την εθνική μάχη κατά του κορωνοϊού με ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό της 5ης ΥΠΕ με διάθεση απλών κλινών και κλινών ΜΕΘ

   

  Βραβεία:

  • ΙΑΣΩ: Silver βραβείο στα Hellenic Responsible Business Awards 2020
  • Institute of Life-ΙΑΣΩ: Απέσπασε βραβείο Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΒΕΑ 2020 για την πρωτοποριακή κλινική έρευνα της Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου
  • ΙΑΣΩ Παίδων: Παρουσιάζει τη μοναδική Παιδιατρική κλινική στην Ελλάδα με διακρίσεις με την Ogilvy απέσπασαν συνολικά τέσσερα βραβεία στα Ermis Awards
  • ΙΑΣΩ: Βραβεύτηκε ως το Κορυφαίο Νοσοκομείο και επιπλέον απέσπασε 7 Κορυφαίες Διακρίσεις στα Healthcare Business Awards 2020
  • Institute of Life-ΙΑΣΩ: Απέσπασε βραβείο Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. ΕΒΕΑ 2020 για την πρωτοποριακή κλινική έρευνα της Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου


 • 2021

  • Institute of Life-ΙΑΣΩ: Συνεργάζεται με τον κορυφαίο Εμβρυολόγο Dr. Jacques Cohen για την εφαρμογή συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης
  • ΙΑΣΩ: Συνεχίζει και το 2021 να προσφέρει Δωρεάν Χειρουργεία Μαστού σε Ευπαθείς Ομάδες
  • ΙΑΣΩ: Ανακοινώνει τη διαπίστευση των Εργαστηρίων Βιοπαθολογίας για τη Μοριακή Διαγνωστική επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Παρουσιάζει το γαστρικό Botox, μία σύγχρονη μη επεμβατική μέθοδο για την απώλεια βάρους με άμεσα αποτελέσματα από τη Β΄ Γαστρεντερολογική - Ηπατολογική Κλινική
  • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική – ΙΑΣΩ Παίδων: Δωρεάν εξετάσεις ακοής για μικρούς και μεγάλους
  • ΙΑΣΩ: Ανακοινώνει ότι το Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής στα Κεντρικά Εργαστήρια του ΙΑΣΩ διαπιστεύθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) με βάση το πρότυπο ISO 15189:2012
  • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Ανακοινώνει δωρεάν υπερηχογράφημα θυρεοειδούς και εξέταση από Ενδοκρινολόγο και πακέτο εξετάσεων σε μοναδικά προνομιακή τιμή με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θυρεοειδούς
  • ΙΑΣΩ: Υιοθετεί την Κιβωτό του Κόσμου
  • ΙΑΣΩ: Δημιουργεί πρωτοποριακό επιστημονικό & εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική του Αρεταίειου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
  • ΙΑΣΩ Παίδων: Κέντρο Αναφοράς Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Θεραπείας για τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση (SPML)
  • Institute of Life-ΙΑΣΩ: Πρωτοπορεί με τη γέννηση των πρώτων δύο παιδιών στην Ελλάδα μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence)
  • ΙΑΣΩ: Παρουσιάζει τη δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη αποκλειστικά για τα 25 χρόνια του ΙΑΣΩ
  • Institute of Life-ΙΑΣΩ: Γιορτάζει 6 Χρόνια INSTITUTE OF LIFE “Embracing the Future” - Επετειακή Εκδήλωση της Κορυφαίας Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
  • ΙΑΣΩ – ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Εγκαινιάστηκε ο νέος 8ος όροφος νοσηλείας “New Luxury Wing” με τις καλύτερες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκαν νέες εγκαταστάσεις νοσηλείας υψηλής αισθητικής, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή περίθαλψης και διαμονής για την Ελλάδα
  • ΙΑΣΩ: Ξεκινά τη συνεργασία με τους βραβευμένους με 2 αστέρια Michelin Chef Γεωργιάννα Χιλιαδάκη και Νίκο Ρούσσο, πρωτοπορεί εισάγοντας το Exclusive Menu
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Ανακοινώνεται η έναρξη τμημάτων/κλινικών: Ρευματολογικό, Γναθοπροσωπικής, Στοματικής Χειρουργικής, Νεφρολογικό, Ορθοπαιδικής Κλινικής Επανορθωτικής Χειρουργικής Μεγάλων Αρθρώσεων & Σπονδυλικής Στήλης και Α΄ Πνευμονολογικής Κλινικής.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Ανακοινώνει τη δωρεά  2 οικίσκων στους σεισμοπαθείς της περιοχής της Ελασσόνας
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Υιοθετεί το Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Ανακοινώνεται η επιστημονική συνεργασία μεταξύ της  Ά Χειρουργικής Κλινικής του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και του Proctology Unit Degli Ospedali Privati Forli της Ιταλίας.


  Επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό:

  • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Δημιουργεί την Υπερσύγχρονη Ενδοσκοπική Μονάδα με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής και λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διάγνωση και τη θεραπεία των γαστρεντερολογικών και πνευμονολογικών παθήσεων
  • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Υβριδική Επιστημονική Ημερίδα του Τμήματος Χειρουργικής Θυρεοειδούς με θέμα "Σύγχρονη Προσέγγιση του Καρκίνου του Θυρεοειδούς"
  • ΙΑΣΩ: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Εμβρυολογικό εργαστήριο έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί σε 24ωρη βάση την εξέλιξη ΟΛΩΝ των εμβρύων με της τελευταίας γενιάς Εμβρυοσκόπια τεχνολογίας time lapse
  • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική-ΙΑΣΩ Παίδων: Υπερσύγχρονο σύστημα νευροπλοήγησης για νευροχειρουργικές επεμβάσεις, StealthStation S8 με 3D real time απεικόνιση
  • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Η πρώτη στην Ελλάδα υπερσύγχρονη, πλήρως ψηφιακή χειρουργική αίθουσα Modular Τοιχοποιίας
  • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Ακτινοβολία με ακρίβεια χιλιοστού με τον νέο Γραμμικό Επιταχυντή Elekta Versa HD™ στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, για εφαρμογές στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής / ακτινοθεραπείας

   

  Βραβεία:

  • ΙΑΣΩ: Απέσπασε βραβείο και διάκριση στα Bravo Sustainability Awards 2021
  • ΙΑΣΩ: Απέσπασε τρία βραβεία στα Hellenic Responsible Business Awards 2021
  • ΙΑΣΩ - ΙΑΣΩ Παίδων: Απέσπασαν επτά βραβεία στα Content Marketing Awards 2021
  • ΙΑΣΩ: Πρωτοπόρησε στο Digital Marketing με δύο Indie Awards για το “Home Fit Home”

   

 • 2022

  • ΙΑΣΩ και WWF Ελλάς: Στρατηγική Συνεργασία για την εξασφάλιση ενός υγιούς πλανήτη για τις επόμενες γενιές
  • Institute of Life – IASO: Διαπίστευση για την Άριστη Ποιότητα στην Αναπαραγωγική Φροντίδα από την TEMOS με Ανώτατη Βαθμολογία (A grade)
  • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Ημέρα Γυναίκας ΙΑΣΩ: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε 50 ολοκληρωμένα Check Up
  • ΙΑΣΩ: Δημιουργία του πρώτου Εξειδικευμένου Κέντρου Αντιμετώπισης Περιστατικών Διεισδυτικού Πλακούντα στην Ελλάδα
  • ΙΑΣΩ: Belly Painting στο ΙΑΣΩ για τη γιορτή της Μητέρας, με τη MAC Cosmetics
  • ΙΑΣΩ: Ανακοίνωση 10 δωρεάν τοκετών από τη Νο1 Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική στην Ευρώπη
  • ΙΑΣΩ & Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Αρεταίειου: 6° Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Διαγνωστική και Επεμβατική Υστεροσκόπηση
  • ΙΑΣΩ: Επαναδιαπίστευση TEMOS των κλινικών του Ομίλου, ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, για την ποιότητα στην Ιατρική Φροντίδα
  • ΙΑΣΩ: Επιστημονικό Σεμινάριο με θέμα "Σεξουαλικότητα: Η νέα πραγματικότητα"
  • ΙΑΣΩ: Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Επιδημίες-Πανδημίες που συγκλόνισα την ανθρωπότητα»
  • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Στο επίκεντρο των εξελίξεων με την Ημερίδα «Επιδημίες – Πανδημίες που συγκλόνισαν την ανθρωπότητα»
  • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και Κίνημα Μovember: Πακέτα προληπτικού ελέγχου για άνδρες σε προνομιακές τιμές!
  • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Δωρεάν Χειρουργικές Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της Νοσογόνου Παχυσαρκίας από την Β΄ Χειρουργική Κλινική - Λαπαροσκοπική Μονάδα Βαριατρικής και Μεταβολικής Χειρουργικής
  • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Πρωτοποριακή Θεραπεία της Κολπικής Μαρμαρυγής με Κατάλυση Παλμικού Πεδίου
  • IΑΣΩ Παίδων: Έναρξη Συνεργασίας με την Γ’ Παιδιατρική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν»
  • ΙΑΣΩ Παίδων: Η μοναδική Ιδιωτική Παιδιατρική Κλινική με Χρυσό βραβείο στα πρότυπα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Child Friendly Healthcare Initiative
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Έναρξη του Κέντρου Μαστού ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Δημιουργία  Α΄ Γαστρεντερολογικής Κλινικής και Τμήματος Ενδοσκοπικού Υπερήχου (EUS).
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Έναρξη λειτουργίας  του νέου Ιατρείου Οστεοπόρωσης
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Έναρξη τμήματος Check Up
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Ολοκαίνουργιο και σύγχρονο Website του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Δημιουργία Τμημάτων Κολποσκόπησης και Γυναικολογικής Ογκολογίας
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Συμμετοχή του Κέντρου Μαστού ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στο Εθνικό πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού «Φώφη Γεννηματά»
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Δημιουργία  Τμήματος Χειρουργικής Ήπατος, Παγκρέατος, Χοληφόρων
  • ΙΑΣΩ Θεσσαλίας: Στρατηγική συνεργασία με τη EuroGenetica, πρωτοπόρα Μονάδα Ανάλυσης Γενετικού Υλικού

   

  Επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό:

  • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Νέα εποχή στη χειρουργική με το ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi για χειρουργικές επεμβάσεις με ακρίβεια χιλιοστού
  • ΙΑΣΩ: Μαστογράφοι Τεχνητής Νοημοσύνης & Στερεοτακτική Βιοψία
  • ΙΑΣΩ: To ΙΑΣΩ πρωτοπόρησε στη Διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού με Μαστογράφους Τεχνητής Νοημοσύνης & Στερεοτακτική Βιοψία
  • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Υπερσύγχρονες, πλήρως ψηφιακές χειρουργικές αίθουσες

   

  Βραβεία:

  • ΙΑΣΩ: Χρυσό στο ΙΑΣΩ και ακόμα δύο βραβεία στα Influencer Marketing Awards
  • ΙΑΣΩ και WWF Ελλάς: Διάκριση στα Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2022
  • ΙΑΣΩ: Ο μοναδικός Όμιλος υγείας που βραβεύτηκε στα Hellenic Responsible Business Awards 2022
  • ΙΑΣΩ: Κορυφαίο Νοσοκομείο και ο μοναδικός Όμιλος με 16 βραβεία στα Healthcare Business Awards 2022
  • ΙΑΣΩ: Χρυσό βραβείο για το ΙΑΣΩ στα Influencer Marketing Awards 2021, για την καμπάνια για τον Μήνα Μαστού