Διοίκηση

Διευθυντικά Στελέχη

Ταλάρης Θεόδωρος Γενικός και Διοικητικός Διευθυντής
Μπουγά Αικατερίνη  Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης
Ορφανού Μαρίνη Διευθύντρια Λειτουργιών (C.O.O.)
Καπούλας Χρυσόστομος Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ
Γιτσαρά Ναταλίνα Νοµικός Σύµβουλος

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας A.E.

Σταματίου Γεώργιος, Πρόεδρος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος
Ταλάρης Θεόδωρος, Διευθύνων Σύμβουλος
Παπαμάρκου Μαρία, Μέλος
Ταμπουρέα Χριστίνα, Μέλος