Εισαγωγή

Η εισαγωγή σας στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας πραγματοποιείται από το Τμήμα Υποδοχής που βρίσκεται στο ισόγειο. Το πρόθυμο και χαμογελαστό προσωπικό μας, σας κατατοπίζει και σας ενημερώνει πλήρως για τη διαδικασία.  

Κατά την εισαγωγή σας θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία όπως: όνομα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, οικογενειακή κατάσταση, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και Ασφαλιστικό Φορέα καθώς και να προσκομίσετε το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.  

Για την καλύτερη ιατρική εκτίμηση, σας προτείνουμε να έχετε μαζί σας προηγούμενες εργαστηριακές εξετάσεις, ιστορικό προηγούμενης νοσηλείας (εάν υπάρχει) καθώς και την τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή (φάρμακα και δοσολογία) εφόσον λαμβάνετε.  

Οι κάτοχοι ιδιωτικής ασφάλειας θα πρέπει να έχουν μαζί τους την κάρτα με τον κωδικό ασφάλισης, ή να γνωρίζουν τον αριθμό συμβολαίου. Πριν την εισαγωγή οφείλουν να ενημερώνουν οι ίδιοι την ασφαλιστική τους εταιρεία.