Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια Δρ. Γιώργος Βησσαράκης
Ειδικός Ιατρός Αποκατάστασης, Επιστημονικός Διευθυντής Κ.Α.Α. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

 

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) αποτελούν παγκοσμίως μείζονα αιτία θανάτου και αναπηρίας. Υπολογίζεται ότι πάνω από 60.000 αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια συμβαίνουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Ένας στους πέντε ασθενείς στη χώρα μας θα καταλήξει σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από την εγκατάσταση του επεισοδίου.

Η συχνότερη μορφή εγκεφαλικών είναι τα ισχαιμικά (η αμέσως επόμενη συχνότερη μορφή είναι αυτά του αιμορραγικού τύπου), τα οποία συμβαίνουν όταν αποφράσσεται μία αρτηρία του εγκεφάλου. Τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν πάνω από το 80% του συνόλου των εγκεφαλικών στη χώρα μας, ποσοστό που αντιστοιχεί σε πάνω από 50.000 περιστατικά στην Ελλάδα ετησίως.

Η παλαιά αντίληψη του αναπόδραστου της αναπηρίας και θνητότητας μετά από το εγκεφαλικό επεισόδιο, έχει πλέον ξεπεραστεί από τις ιατρικές εξελίξεις των τελευταίων ετών. Πρώτα από όλα, η πρωτογενής πρόληψη των εγκεφαλικών έχει αποδειχθεί σε σημαντικό βαθμό αποτελεσματική. Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης στο γενικό πληθυσμό, η ελάττωση του καπνίσματος, η μεσογειακή διατροφή, ο περιορισμός της κατανάλωσης άλατος, η άφθονη κατανάλωση φρέσκων λαχανικών και φρούτων, η τακτική άσκηση και ο περιορισμός του βάρους σώματος συνιστούν τους κύριους πυλώνες της ελάττωσης της επίπτωσης των εγκεφαλικών στην κοινωνία μας.

Σε περίπτωση εμφάνισης/εγκατάστασης του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου στην τρέχουσα χρονική περίοδο και σε αντίθεση με τα παλαιότερα χρόνια, τέσσερις ισχυρές ιατρικές παρεμβάσεις αλλάζουν αποδεδειγμένα την κακή φυσική πορεία της νόσου και επιτρέπουν σε μεγάλο βαθμό την επανάκτηση της λειτουργικής αυτονομίας του ασθενούς μακροπρόθεσμα:

  1. η νοσηλεία, στο οξύ στάδιο, σε οργανωμένη μονάδα εγκεφαλικών
  2. η ενδοφλέβια θρομβόλυση (για τα ισχαιμικά επεισόδια)
  3. η μηχανική θρομβεκτομή (για τα ισχαιμικά επεισόδια)
  4. η νοσηλεία σε κέντρο αποκατάστασης

Ξεκινώντας από την οργανωμένη μονάδα εγκεφαλικών, έχει αποδειχθεί ότι η εισαγωγή σε μονάδα εγκεφαλικών αποτρέπει την εμφάνιση νευρολογικής επιδείνωσης και υποτροπής. Η συνεχής παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών, η άμεση διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων και κυρίως η εξειδικευμένη ομάδα ιατρών και νοσηλευτών, αποτελούν τα εχέγγυα για τη βέλτιστη εξέλιξη της κλινικής εικόνας των ασθενών, εξασφαλίζοντας ότι ο ασθενής θα εξέλθει με το μικρότερο δυνατό νευρολογικό έλλειμμα από την οξεία νοσηλεία.

Η ενδοφλέβια θρομβόλυση, που αποτέλεσε την πρώτη θεραπεία οξείας φάσης για τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, μετρά ήδη δύο δεκαετίες χρήσης στην κλινική πράξη. Σήμερα, συστήνεται σε κατάλληλους ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο εντός 4,5 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Η μηχανική θρομβεκτομή είναι η νεότερη εξέλιξη στη θεραπεία των ισχαιμικών εγκεφαλικών και ειδικά σε εκείνη την κατηγορία των ισχαιμικών που οφείλονται σε απόφραξη μεγάλου ενδοκράνιου αγγείου. Αυτά είναι τα βαρύτερα εγκεφαλικά και παρά το γεγονός ότι αποτελούν το 1/3 των ισχαιμικών εγκεφαλικών, ευθύνονται για το σύνολο σχεδόν της θνητότητας και το μεγαλύτερο μέρος της αναπηρίας μετά από ισχαιμικά εγκεφαλικά. Η μηχανική θρομβεκτομή συνίσταται στην τοποθέτηση στεντ εντός της αποφραγμένης εγκεφαλικής αρτηρίας κατά την οξεία φάση του ισχαιμικού εγκεφαλικού. Στη συνέχεια, το στεντ αποσύρεται μαζί με τον αποφράσσοντα θρόμβο, επιτρέποντας την έγκαιρη επαναιμάτωση του εγκεφαλικού παρεγχύματος και την αποφυγή της επέκτασης του εγκεφαλικού εμφράκτου.

Μετά την οξεία φάση πολλοί ασθενείς, ακόμη και μετά τις ανωτέρω παρεμβάσεις/θεραπείες, θα παρουσιάσουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό εστιακό νευρολογικό έλλειμμα. Μυϊκή αδυναμία, διαταραχές λόγου-κατάποσης και απώλεια αισθητικότητας, είναι κάποια από τα ελλείμματα που μπορεί να επιφέρουν αναπηρία στον ασθενή, με διαταραχή μακροπρόθεσμα του κοινωνικού ρόλου και αυτονομίας του. Η νοσηλεία σε οργανωμένο κέντρο αποκατάστασης υπό την εποπτεία εξειδικευμένης διεπιστημονικής ομάδας (φυσίατροι, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, υδροθεραπευτές, ψυχολόγοι και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό), θα επιτρέψει τη μετρίαση ή/και την πλήρη αποκατάσταση, με απώτερο στόχο την επιστροφή του ασθενούς στη φυσιολογική ζωή και στο ρόλο του στην κοινωνία σαν ενεργό μέλος αυτής.

Η παρουσία-δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων αντιμετώπισης εγκεφαλικών επεισοδίων και κλινικών/κέντρων αποκατάστασης, συνιστά αναμφισβήτητα την πιο εξελιγμένη μορφή θεραπευτικής παρέμβασης στους ασθενείς που θα υποστούν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο ρόλος των ειδικών μονάδων αυτών κρίνεται ως πολυπαραγοντικός και απαραίτητος, λόγω των συνεχών επιστημονικών εξελίξεων και της εξειδίκευσης που θα πρέπει να διαθέτει η διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης.