Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική – Ρομποτικής Χειρουργικής Μυοσκελετικού Συστήματος

Χειρουργικός Τομέας
Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική – Ρομποτικής Χειρουργικής Μυοσκελετικού Συστήματος

1. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ – ΙΣΧΙΟΥ

 

Με το υπερσύγχρονο σύστημα ρομποτικής NAVIO 7 είναι πλέον δυνατό να πραγματοποιούνται ακόμα και οι πιο απαιτητικές επεμβάσεις του μυοσκελετικού συστήματος με την τελευταία λέξη της χειρουργικής τέχνης:

 • Το ρομποτικό σύστημα επιτρέπει την διένεργεια χειρουργικών επεμβάσεων με τη μικρότερη δυνατή τομή προστατεύοντας σε μέγιστο βαθμό τα μαλακά μόρια της άρθρωσης που είναι πολύ σημαντικά για τη λειτουργία της.
 • Κατά την διάρκεια του χειρουργείου γίνεται επί τόπου η 3D (τρισδιάστατη) απεικόνιση του οστού και η πλήρης καταγραφή της βλάβης του αρθρικού χόνδρου. Έτσι δε χρειάζεται η προεγχειρητική διενέργεια αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας μειώνοντας το κόστος και την έκθεση του ασθενούς σε ακτινοβολία.
 • Η αφαίρεση του οστού δεν γίνεται πλέον με ηλεκτρικό πριόνι, αφού το ρομποτικό σύστημα παρέχει ειδικό αυτόματο κυλινδρικό εξάρτημα. Αυτό αφαιρεί λεπτομερώς μόνο τον ελαττωματικό χόνδρο προκαλώντας το λιγότερο τραύμα στο υποκείμενο υποχόνδριο οστό και δημιουργώντας μια τέλεια και συμμετρική επιφάνεια που θα υποδεχθεί τα εμφυτεύματα.
 • Επιπλέον, το NAVIO 7 δίνει την δυνατότητα χρησιμοποίησης 6 διαφορετικών τύπων αρθροπλαστικής γόνατος και ισχίου αναλόγως ηλικίας και δραστηριότητας του ασθενούς και παρέχει στην γκάμα εμφυτευμάτων την τοποθέτηση υλικού oxinium, καινοτόμου υλικού αρθροπλαστικής με χαμηλό συντελεστή τριβής και μακροχρόνια αντοχή (ανθεκτικότητα εμφυτευμάτων 20-25 έτη).
 • Ένα ακόμη πλεονέκτημα του NAVIO 7 είναι η μηδενική πιθανότητα να γίνει χειρουργικό τεχνικό λάθος. Κατά την διάρκεια αφαίρεσης του χόνδρου το κυλινδρικό εξάρτημα λειτουργεί μόνο όταν έρχεται σε επαφή με το οστό, ενώ σε περίπωση που απομακρυνθεί από αυτό σταματά και υποχωρεί αυτόματα.
 • Επίσης, σε κάθε διεγχειρητικό βήμα το σύστημα προειδοποιεί τον χειρουργό αν υπάρχει λάθος μέτρηση ή κίνηση και δεν επιτρέπει την συνέχιση της επέμβασης χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.
 • Σε σύντομο χρονικό διάστημα και με την έλευση του νέου λογισμικού θα δίνεται η δυνατότητα ρομποτικής αποκατάστασης του Προσθίου και Οπισθίου χιαστού συνδέσμου καθώς και των χόνδρινων βλαβών των αρθρώσεων.

Με τη χρήση του Navio 7 Robotic Surgical System και τη μεγάλη εξειδίκευση που έχουν αποκτήσει στο εξωτερικό οι Ορθοπαιδικοί – Χειρουργοί, Διευθυντές της Κλινικής, εφαρμόζονται πρωτοποριακές μέθοδοι , οι οποίες ελαχιστοποιούν τον πόνο, τις επιπλοκές και το χρόνο νοσηλείας, επιτρέποντας άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

 

2. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ FAST-TRACK PROTOCOLS

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και την εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής εφαρμόζονται στο μέγιστο βαθμό τα πρωτόκολλα γρήγορης αποκαταστάσης (FAST – TRACK PROTOCOLS).

Αυτό επιτυγχάνεται γιατί το ρομποτικό σύστημα NAVIO 7 μπορεί να παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Ελαχιστοποίηση του μήκους της τομής και της διατάραξης των μαλακών μορίων
 • Ελαχιστοποίηση του πόνου και απώλειας αίματος
 • Ελαχιστοποίηση των μετεγχειρητικών επιπλοκών
 • Απόλυτη ακρίβεια στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων
 • Μικρός χρόνος νοσηλείας (1-3 ημέρες)
 • Γρήγορη κινητοποίηση ασθενούς
 • Όχι ανάγκη για φυσικοθεραπεί 

3. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ – ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Η Α΄ Ορθοπαιδικη Κλινική Ρομποτικής Χειρουργικής Μυοσκελετικού Συστήματος του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας προσφέρει μια ευρεία γκάμα χειρουργικών επεμβάσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

 • Κατάγματα άνω και κάτω άκρων
 • Αρθροσκοπήσεις όλων των άρθρωσεων
 • Ενδοσκοπική αποκατάσταση σύνδρομου καρπιαίου σωλήνα
 • Όλο το εύρος των Αθλητικών κακώσεων
 • Επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης (μικροδισκεκτομές, πεταλεκτομές, σπονδυλοδεσίες, διαδερμικές κυφοπλαστικές, τρηματικές εγχύσεις) 

Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται με γνώμονα την εφαρμογή των τελευταίας τεχνολογίας χειρουργικών τεχνικών. Ο στόχος είναι πάντα η επίτευξη μιας άρτιας χειρουργικής επέμβασης, με τα καλύτερα εμφυτεύματα και υλικά της Ορθοπαιδικής βιομηχανίας που θα επιτρέπουν σε κάθε ασθενή να ωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα των Fast – Track protocols.

 

Πληροφορίες
Ώρες λειτουργίας: