Β΄ Νευροχειρουργική Κλινική

Χειρουργικός Τομέας
Β΄ Νευροχειρουργική Κλινική