Νευροχειρουργικό

Χειρουργικός Τομέας
Β΄ Νευροχειρουργική Κλινική