Προφιλ ιατρού

ΖΩΗ ΠΑΝΤΕΡΑ
ΖΩΗ ΠΑΝΤΕΡΑ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

 1. Γενική Κλινική
 • Πλήρης Τίτλος
  Μedical Doctor (MD)
 • Πτυχίο (Τίτλος, Ίδρυμα, Τόπος)

  2006-2011: Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (απόκτηση πτυχίου: 25/07/2011)
  09/2011-12/2011: ιατρική εκπαίδευση (guest doctor) νευροχειρουργική κλινική πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ευαγγελισμός

  (Καθηγητής: Δαμιανός Σακάς)

  24/01/2012: απόκτηση άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

 • Πλήρης Ειδικότητα (Τίτλος, Ίδρυμα, Τόπος)

  Ειδικός Νευροχειρουργός
  Πλήρης ειδικότητα νευροχειρουργικής στα κάτωθι νοσοκομεία της Γερμανίας:  
  11/2012-10/2013  Νευροχειρουργική κλινική πανεπιστημιακού νοσοκομείου Muenster, Germany (Kαθηγητής: Univ.-Prof. Dr. med. W. Stummer)

  03/2014-03/2018  Νευροχειρουργική Κλινική
  Evangelisches Hospital Bielefeld, Germany
  (Kαθηγητής: Prof. Dr. med. M. Simon)

  04/2018-09/2020  Nευροχειρουργική Κλινική Diakonie Hospital Jung-Stilling Siegen
  Germany (Καθηγητής: Prof. Dr. med. V. Braun)

  26/09/2020: Aπόκτηση τίτλου
  Nευροχειρουργικής Eιδικότητας, Ιατρικός
  Σύλλογος Westfalen-Lippe Muenster, Germany
  Αναγνώριση ειδικότητας στην Ελλαδα
  (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος) στις 07/09/2021

  22/09/2021: επανεγγραφή στον Ιατρικό
  Σύλλογο Τρικάλων

 • Εργασιακή Εμπειρία

  26/09/2020-31/10/2021: Επιμελήτρια Β’ Νευροχειρουργικής Κλινικής Diakonie Hospital Jung-Stilling Siegen Germany (Καθηγητης: Prof. Dr. med. V. Braun)

  Από 04/04/2022: Eπιμελήτρια Α’  της Β’ Νευροχειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Ιασώ Θεσσαλίας (Διευθυντής: κ. Στέργιος Μπρίζας)

 • Κλινικό Ενδιαφέρον
  03/07/2012: έναρξη διδακτορικής διατριβής με θέμα: GBM migrating cells stained with 5-ALA unter the influence of Rock-Inhibitors (σε εξελιξη)  
   
  18/02/2022: έναρξη προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με θέμα:  
  Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική
  (Εθνικο και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Καθηγητής μεταπτυχιακού: κ. Γιώργος Στράντζαλης)