ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ  ΧΕΙΡΙΣΤΗ  CT/MRI –ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας  στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, ζητά να προσλάβει:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ  ΧΕΙΡΙΣΤΗ  CT/MRI –ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(κωδ.: ΤΕΧΝ/ΑΚΤ_ 01/2023)

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών αντίστοιχης εκπαίδευσης.
 • Εξάμηνη πρακτική εκπαίδευση μετά το πέρας της φοίτησης.
 • Απαραίτητη γνώση χρήσης Η/Υ καθώς και εξειδικευμένων προγραμμάτων ιατρικών απεικονίσεων
 • Γνώση  Αγγλικής Γλώσσας
 • Ενημέρωση και γνώση των διεθνών πρωτοκόλλων εκτέλεσης εξετάσεων.
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες & άνεση στην προφορική και τηλεφωνική επικοινωνία
 • Ευγένεια, ομαδικότητα και συνέπεια
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες

 

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική ασφάλεια υγείας
 • Δωρεάν παροχές υγείας για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις ή βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της θέσης, για την οποία ενδιαφέρεστε.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Φόρμα υποβολής βιογραφικού σημειώματος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ανέβασμα βιογραφικού * Or Browse
0 of
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από τις Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ
Έχω διαβάσει και κατανοήσει την <a href="/privacy-policy">Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων</a> του ΙΑΣΩ