ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

(κωδ.: ΝΟΣ/ΜΤΝ_ 01/2023)

Διασφαλίζει την παροχή υψηλών νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή με στόχο την θεραπεία και φροντίδα του.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι ή Διετούς Φοίτησης Νοσηλευτικής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Καλή γνώση νοσηλευτικών αρχών και πρωτοκόλλων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Προφίλ Υποψηφίων:

Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών υγείας με σεβασμό στον ασθενή

 • Ομαδικό Πνεύμα
 • Επίτευξη στόχων
 • Αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων
 • Θέληση για γνώση και ανάπτυξη

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική ασφάλεια υγείας
 • Δωρεάν παροχές υγείας για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις ή βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό της θέσης, για την οποία ενδιαφέρεστε.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Φόρμα υποβολής βιογραφικού σημειώματος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ανέβασμα βιογραφικού * Or Browse
0 of
Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από τις Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ
Έχω διαβάσει και κατανοήσει την <a href="/privacy-policy">Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων</a> του ΙΑΣΩ